Inburgering van nieuwkomers kwestie van (zelf-)discipline

Deze week is de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) van kracht geworden. De wet geldt niet voor burgers uit de Europese Unie, maar wel voor Antillianen en Nederlanders die in het buitenland zijn geboren. De verplichte inburgeringscursus heeft als doel 'nieuwkomers' zo snel mogelijk in de samenleving te integreren en bestaat uit lessen Nederlands en maatschappij- en beroepsoriëntatie. Wie zich aan de cursus onttrekt kan rekenen op een boete van ongeveer 120 gulden per maand. De verplichte inburgeringscursus is de voltooiing van jarenlang experimenteren met vrijwillig onderwijs voor immigranten: veel nieuwkomers volgden al les in de Nederlandse taal en cultuur. Wat vinden zij van de nieuwe wet? 'Ik red het wel zonder cursus' Naam: Kellogg Fairbank (22) Land van herkomst: VS Aankomst in Nederland: 1996 Beroep: student marketing en PR

“Ik heb geen inburgeringscursus gedaan toen ik hier kwam. Daar had ik eigenlijk geen zin in en ik dacht dat ik het wel kon redden zonder. Ik woonde in huis met vijf Nederlandse jongens, dus Nederlands leren ging eigenlijk vanzelf. Mijn moeder is Nederlandse, maar thuis spraken we altijd Engels. We hebben altijd in allerlei landen gewoond. Van Nederlands spreken is het eigenlijk nooit gekomen.

Toen ik hier kwam wonen, heb ik de school gevraagd of het nodig was om Nederlands te leren. Ze zeiden dat er veel mensen op school zaten die ook slecht Nederlands spraken en dat ik het wel snel zou oppikken. Dat moest ook wel: alle boeken en lessen zijn in het Nederlands.

Dat zo'n cursus nu verplicht wordt, vind ik topklasse. Als je nieuw in een land bent, is het goed om een taal te leren en iets over het land te weten waar je terechtkomt. Het lijkt me gewoon erg handig. Ik hoor iedere dag wel een woord waarvan ik geen idee van heb wat het betekent.

Nederlanders helpen me vaak.

Op het moment heb ik het veel te druk met studeren, maar over een paar jaar wil ik Nederlandse les gaan nemen. Ook al wordt er in de reclamewereld veel Engels gesproken, als ik hier wil gaan werken, zal ik de taal moeten beheersen.

Ik wil over een jaar stage lopen in de VS, maar daarna ga ik ook meteen weer terug. Ik hou van Nederland.''

    • Steven Derix
    • Titia Ketelaar