Inburgering van nieuwkomers kwestie van (zelf-)discipline

Deze week is de Wet inburgering nieuwkomers (WIN) van kracht geworden. De wet geldt niet voor burgers uit de Europese Unie, maar wel voor Antillianen en Nederlanders die in het buitenland zijn geboren. De verplichte inburgeringscursus heeft als doel 'nieuwkomers' zo snel mogelijk in de samenleving te integreren en bestaat uit lessen Nederlands en maatschappij- en beroepsoriëntatie. Wie zich aan de cursus onttrekt kan rekenen op een boete van ongeveer 120 gulden per maand. De verplichte inburgeringscursus is de voltooiing van jarenlang experimenteren met vrijwillig onderwijs voor immigranten: veel nieuwkomers volgden al les in de Nederlandse taal en cultuur. Wat vinden zij van de nieuwe wet? 'Ik ben tegen verplichte cursus' Naam: Hessam Haytehvoodi (40) Land van herkomst: Iran Aankomst in Nederland: 1992 Beroep: docent oriëntatiecursus bij Vluchtelingenwerk

“Door een meningsverschil met de regering van mijn land kon ik niet meer in Iran wonen. Toen ik in Nederland aankwam, zag ik op het Centraal Station in Rotterdam een landgenoot. Die vertelde waar ik onderdak kon vinden en hoe het hier werkte met de Vreemdelingendienst.

Vanaf het moment dat ik hoorde dat er een kans was dat ik hier kon blijven, heb ik een inburgeringscursus gevolgd. Toen was dat niet verplicht, maar ik vind dat je, als je hier wil wonen, Nederlands moet kunnen spreken. Misschien moet je naar de tandarts. Je krijgt brieven van de sociale dienst.

Het kost wel tijd. Nederlands is een moeilijke taal. Ik ben nog steeds bezig met leren. Mijn vrouw en ik maken 's avonds een boodschappenlijstje en dan proberen we nieuwe dingen erop te zetten: gisteren hebben we aubergine gegeten. Verder schrijf ik iedere dag drie zinnen in mijn dagboek. Dan probeer ik nieuwe woorden te gebruiken.

Ik vind het slecht dat de cursus verplicht wordt. Vluchtelingen hebben andere problemen. Ze moeten nu een contract tekenen dat ze naar de cursus zullen komen. Maar wat als je slecht nieuws krijgt uit je eigen land? Dan slaap je niet lekker. 's Ochtends ben je dan moe en je hebt meer aan je hoofd dan taalles, dus je gaat niet.

Ik wil hier blijven, ook al heb ik soms heimwee. Nederland is een prachtig land. De mensen zijn doorzetters; als ze iets willen, dan doen ze dat ook.''

    • Steven Derix
    • Titia Ketelaar