Herstel varkensmarkt blijft uit

DEN HAAG, 1 OKT. De dramatisch slechte markt voor varkens en biggen zal zich waarschijnlijk pas in juni volgend jaar herstellen. Voorwaarde daarbij is dat de veel te hoge productie daalt. Als dat het geval is, kunnen de prijzen in principe negen maanden later op redelijk niveau komen.

Dat meldt het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) in een rapport waar minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) om had gevraagd. Aanleiding daartoe is de recente, sterke daling van de prijzen in de varkenssector. Het ministerie wil vooral weten hoe lang de verkoopprijzen van varkens en varkensvlees onder kostprijs blijven liggen.

In de periode tot juni volgend jaar is het mogelijk dat de prijzen licht verbeteren. Dat kan het gevolg zijn van het wegvallen van productie op korte termijn, waardoor het aanbod vermindert. Het LEI wijst erop dat uit enkele andere landen van de Europese Unie, zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, signalen komen die wijzen op geringere productie.

Het instituut verwacht, op grond van gegevens van de Europese Commissie, dat de prijzen de komende maanden nog verder kunnen dalen. Onzekere factoren als het uitbreken van epidemieën en sterke koersschommelingen, zoals die van het Britse pond, kunnen die prognose doorkruisen.