Amsterdam ruziet verder over Coentunnel

De gemeenteraad van Amsterdam is tegen een forse uitbreiding van de Coentunnel. In de coalitie ruziën de partijen erover.

AMSTERDAM, 1 OKT. Voortdurend werd hij gisteren in de Amsterdamse gemeenteraad geïnterrumpeerd. VVD-raadslid T. Hooijmaijers bleef echter fel uithalen naar GroenLinks-wethouder F. Köhler. Hoe stond de VVD nu eigenlijk ten opzichte van het college van B en W, wilde een CDA-raadslid weten. Want de VVD maakt tenslotte zelf deel uit van dat college. “In coalities moet je knokken”, antwoordde Hooijmaijers. “Je hebt ook allerlei geloven die zich in het CDA kunnen verenigen. Dat is toch mooi.”

Het was weer eens een chaotisch debat in de Amsterdamse gemeenteraad. In de coalitie was een fikse ruzie ontstaan over de plannen voor een Tweede Coentunnel, een van de grootste verkeersknelpunten in het land. De VVD was en bleef het gisteren oneens met het college van B en W. Zelfs de twee VVD-wethouders stemden tegen een Amsterdams advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De gemeente Amsterdam is tegen een uitbreiding van de Coentunnel met tweemaal vijf of tweemaal zes rijbanen. Rijkswaterstaat is samen met omliggende gemeenten van Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven voor een dergelijke uitbreiding. Rijkswaterstaat concludeerde eerder dit jaar in de Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel bovendien dat het aanleggen van speciale doelgroepstroken voor economisch verkeer, die Amsterdam graag wil, technisch niet mogelijk is.

Het stadsbestuur vreest echter dat een Tweede Coentunnel zal leiden tot een forse toename van het woon-werkverkeer en dat daarmee allerlei milieu- en leefbaarheidsdoelstellingen niet worden gehaald. Bovendien zouden de doelgroepstroken niet goed zijn onderzocht. Amsterdam wil daarom een nieuw onderzoek. In het advies aan het ministerie, waar de gemeenteraad gisteren in meerderheid mee akkoord ging, schrijft de stad verder voor een veel beperktere uitbreiding te zijn. Deze houding van de stad zal leiden tot een vertraging van de bouw van de Tweede Coentunnel, vinden omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland. En daarmee tot een aantasting van de werkgelegenheid van het gebied boven het Noordzeekanaal. Al sinds midden jaren tachtig wordt over uitbreiding gesproken.

Commissaris van de koningin J. van Kemenade probeerde Amsterdam deze week middels een brief nog op andere gedachten te brengen. Hij vroeg de stad het advies nog niet op te sturen en eerst tot een regionale afstemming te komen. Dat zou richting Den Haag een betere indruk maken. Het stadsbestuur reageerde getergd. “De provincie heeft zelf al zijn advies naar het ministerie gestuurd. Waarom zouden wij dan wachten?”, aldus Köhler.

De Tweede Coentunnel, in welke vorm dan ook, zal overigens hooguit in 2007 klaar zijn en waarschijnlijk niet voor 2010. “Maar we moeten nu beslissen over wat er in 2010 gebeurt”, probeerde VVD-raadslid Hooijmaijers nog. Over het feit dat de VVD het oneens bleef met het eigen college, maakte uiteindelijk niemand zich meer druk. Met een breed college van PvdA, D66, VVD en GroenLinks zullen dergelijke ruzies de komende vier jaar wel vaker gebeuren, was de algemene reactie.