Werkgever kiest liever HBO'er dan academicus

AMSTERDAM, 30 SEPT. Werkgevers verkiezen steeds vaker afgestudeerden aan een hogere beroepsopleiding (HBO) boven een academicus.

Toekomstige vacatures zullen naar verwachting in 55 procent van de gevallen door afgestudeerden aan een HBO worden vervuld en slechts in 5 procent door academici.

Dat blijkt uit een enquête die het onderzoeksinstituut Nipo in opdracht van de Volkskrant heeft gehouden. Het onderzoek werd uitgevoerd bij zowel het bedrijfsleven als bij de overheid. HBO'ers worden door hun opleiding vaker geschikt geacht.

Werkgevers, zo blijkt uit het onderzoek, hechten ook veel belang aan een snelle afronding van de studie en aan nevenactiviteiten van de student, die met de studie samenhangen.

Vier van de tien werkgevers hebben de laatste jaren voornamelijk HBO'ers in dienst genomen. Bij 13 procent van de bedrijven werden vooral academici aangesteld.

Werkgeversvoorzitter Blankert wil vandaag tijdens het traditionele Najaarsoverleg met vancentrales en het kabinet voorstellen meer geld uit te trekken voor het hoger onderwijs.

De VNO-NCW-topman meent dat juist het hoger beroepsonderwijs ook zorgt voor de banen aan de onderkant van de maatschappij waar het kabinet zo'n belang aan hecht. (ANP)