Unesco-lid bepleit verhoging collegegeld

ZOETERMEER, 30 SEPT. Een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool geeft zulke goede kansen op de arbeidsmarkt dat er voor deze studie een hoger collegegeld gevraagd kan worden. Studenten moeten dan wel meer geld kunnen lenen, zodat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet in gevaar komt.

Dit zei prof. dr. P. de Meijer aan de vooravond van een Unesco-conferentie over de toekomst van het hoger onderwijs in de wereld, die volgende week in Parijs zal plaatsvinden. De Meijer zal daar de Nederlandse delegatie voorzitten.

Volgens De Meijer moeten studenten ervan doordrongen worden dat studeren duur is en dat zij daaraan met het huidige collegegeld maar een relatief kleine bijdrage leveren. “Als een studie dertigduizend gulden kost, moet het zo kunnen zijn dat een student een deel leent, een deel zelf betaalt en op grond van zijn prestaties misschien nog een deel krijgt”, aldus De Meijer. Ook bedrijven of andere belanghebbenden zouden in sommige gevallen een bijdrage kunnen leveren.

Hij nam hiermee een voorschot op de Nederlandse inbreng op de conferentie in Parijs. De Nederlandse delegatie zal daar onder meer bepleiten dat 'free education' (onderwijs voor iedereen) niet gelijk is aan 'education for free' (gratis onderwijs), zo laat een woordvoerder van het ministerie weten.

De Meijer vertegenwoordigt met zijn uitspraken een overheidsstandpunt, zegt de woordvoerder. De minister van Onderwijs Hermans heeft al laten weten voor differiëntatie van het collegegeld te zijn, al laat hij vooralsnog in het midden hoe dat er dan precies uit moeten zien. De voorzitter van de verenigde universiteiten VSNU, R. Meijerink, vindt dat universiteiten zelf de hoogte van hun collegeld moeten kunnen bepalen.

In de afgelopen tien jaar is het collegegeld met 1.000 gulden gestegen van 1.750 gulden in 1987 tot 2.750 dit studiejaar. Begin deze maand, op Prinsjesdag, hebben studenten nog geprotesteerd tegen de steeds hoger wordende collegegelden.