Registratie 'inbreuk privacy'; Kamer tegen plan tot weren seksdelinquent

DEN HAAG, 30 SEPT. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft afwijzend gereageerd op het plan van minister Korthals (Justitie) om mensen met een verleden van kindermisbruik te weren uit functies in ziekenhuizen, scholen en sportclubs.

Het plan om een centrale registratie van dergelijke seksuele delinquenten op te zetten, bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie, stuit ook op weerstand. Centrale registratie zou het afgeven van een verklaring van goed gedrag bij een sollicitatieprocedure minder vrijblijvend maken, aldus de minister. Scholen zouden bijvoorbeeld dan aan het ministerie van Justitie om zo'n verklaring kunnen vragen.

De coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 menen dat zo'n registratie een onverantwoorde inbreuk op de privacy is. Daarnaast vindt het Tweede-Kamerlid Nicolaï, partijgenoot van VVD'er Korthals, dat voorzichtig moet worden omgegaan met het principe “eens een dief, altijd een dief”. Het Kamerlid Dittrich (D66) vreest ervoor “mensen voor hun leven te brandmerken”. Hij wijst erop dat seksuele delinquenten met goed gevolg therapie kunnen doorlopen.

Oppositiepartij CDA daarentegen juicht de plannen van de minister van Justitie toe. Bij ernstige misdrijven als kindermisbruik moet het belang van de privacy wijken voor het algemeen belang, aldus Tweede-Kamerlid Biesheuvel.

Minister Korthals maakte zijn plannen gistermiddag na de ontvangst van een rapport van de landelijke werkgroep kinderporno en kinderprostitutie bekend. Uit dit rapport blijkt dat de samenwerking tussen justitie, politie en hulpverlening in de strijd tegen kinderporno uitermate gebrekkig is. In haar rapport pleit de werkgroep ook voor het weren van seksuele delinquenten uit functies waar zij met kinderen hebben te maken.

De vorige minister van Justitie, Sorgdrager (D66) pleitte eerder voor de oprichting van een internationale databank, waarin alle gegevens over kinderporno worden opgeslagen. Deze databank zou echter onder toezicht van de Europese politieorganisatie Europol moeten komen, en niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn.