Plan Gedeputeerde Staten: Den Haag zal minder grond buren krijgen

DEN HAAG, 30 SEPT. Een aanzienlijk kleiner aantal inwoners van de Haagse randgemeenten dan oorspronkelijk voorzien, zal vanaf 1 januari 1999 bij Den Haag worden gevoegd. Dit blijkt uit het definitieve herindelingsplan van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland voor de regio Haaglanden.

Ook het bedrijventerrein Wateringse Veld in de gemeente Wateringen gaat niet naar Den Haag. Wel worden de bouwlocaties Ypenburg en Leidschenveen Haags grondgebied, evenals het bedrijventerrein Forepark en de inrichting voor verstandelijk gehandicapten Craeyenburg in Nootdorp.

Het plan 'Ruimte voor Den Haag', dat gisteren door het Zuid-Hollandse Gedeputeerde Staten werd gepresenteerd, is door de provincie opgesteld om de ruimtenood van Den Haag op te lossen. Op termijn moet de herindeling Den Haag een bedrag van dertig miljoen gulden per jaar gaan opleveren.

Op een voorlopig voorstel van Gedeputeerde Staten in juni, waarin 7.775 inwoners van Rijswijk, Nootdorp, Pijnacker, Leidschendam, Voorburg en Wateringen tot Den Haag zouden gaan behoren, kwam een stroom van kritiek vanuit de randgemeenten. Deze inwoners van de randgemeenten zouden in een zogenoemde corridor vallen die Den Haag met de bouwlocaties moet verbinden.

Gedeputeerde Staten heeft nu besloten om de corridors aanzienlijk te verkleinen. Volgens het plan dat gisteren is gepresenteerd, zullen 4.040 inwoners van de randgemeenten Hagenaar worden. Met name de corridors die door Rijswijk en Voorburg lopen worden veel kleiner.

Volgens een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland is er de afgelopen maanden “goed geluisterd” naar de bezwaren vanuit de verschillende gemeenten. “Het nieuwe voorstel biedt goede verbindingsmogelijkheden voor Den Haag en het verschil aan opbrengst is betrekkelijk gering”, aldus de woordvoerder.

De provincie kwam ook terug op het eerdere plan om het Wateringse Veld aan Den Haag toe te voegen. Volgens de provincie zal een afspraak die in 1994 werd gemaakt over de grens tussen Den Haag en Wateringen toch worden gerespecteerd. Dat betekent dat deze blijft zoals die nu is. Daar staat tegenover dat het terrein van de inrichting voor verstandelijk gehandicapten Craeyenburg (nu nog Nootdorp) vanaf volgend jaar tot Den Haag zal horen.

Burgemeester Deetman van Den Haag is redelijk tevreden over het voorstel van Gedeputeerde Staten. Wel plaatst Deetman een kanttekening bij het verkleinen van de corridor. “We sluiten niet uit daar op terug te komen als de besluitvorming is voltooid”, aldus de burgemeester.

De randgemeenten houden hun bezwaren tegen de herindeling overeind en gaan door met actievoeren. Volgens de gemeenten biedt het plan geen voordeel voor de financiële positie van Den Haag.

Op 6 november zullen Provinciale Staten een besluit nemen over de herindeling.