Oproep bij te dragen in proceskosten; Mandela springt op de bres voor Boesak

JOHANNESBURG, 30 SEPT. President Mandela van Zuid-Afrika heeft gisteren een lans gebroken voor zijn “vriend” dominee Allan Boesak. De predikant, een gewezen activist tegen de apartheid, staat in Kaapstad terecht op beschuldiging van fraude op grote schaal.

Mandela zei dat er tot nu toe geen enkel bewijs is geleverd tegen dominee Boesak, een voormalige anti-apartheidsactivist. Hij riep op tot het geven van financiële steun aan de predikant, die geen geld meer heeft om zijn advocaten te betalen. Inmiddels heeft een anonieme donor een groot deel van de kosten op zich genomen. Een woordvoerder van Mandela zei vanmorgen desgevraagd “niet te weten” of de president zelf de goede gever is.

“Ik hoop dat al Boesaks vrienden, tot wie ik ook de president reken, alles zullen doen wat in hun vermogen ligt om hem in staat te stellen zijn onschuld aan te tonen”, zo zei Mandela gisteren. De president, zelf een voormalige advocaat, zei dat Mike Maritz, de verdediger van Boesak, in een “absoluut vernietigend” kruisverhoor van getuigen geen spaan had heel gelaten van de aanklacht tegen Boesak.

De 52-jarige, in Nederland opgeleide dominee wordt er van beschuldigd in de jaren tachtig en aan het begin jaren van de jaren negentig voor 9 miljoen rand (ruim 3 miljoen gulden) te hebben misbruikt of ontvreemd uit internationale hulpfondsen.

De rechtszaak, die op 25 augustus begon, werd eerder deze maand verdaagd omdat Boesak geen geld meer had om zijn advocaten te betalen. Iedere verdachte in Zuid-Afrika heeft recht op juridische bijstand via de zogeheten Rechtshulpraad, maar het inhuren van topadvocaten, zoals Allan Boesak heeft gedaan, komt voor eigen rekening.

Bij de aanvang van het proces kon Boesak al beschikken over 1 miljoen rand van anonieme gevers uit de Verenigde Staten. Vorige week deed Boesak een persoonlijk beroep op zijn partijgenoot president Mandela. En daaraan heeft Mandela gehoor gegeven.

“Wij zijn mensen met een hoge moraal”, zo verdedigde presidentieel woordvoerder Parks Mankahlana het besluit van zijn chef, “we lopen niet weg als iemand steun nodig heeft, vooral als het gaat om iemand die zijn sporen heeft verdiend in de strijd tegen de apartheid”. Mankahlana wilde niet zeggen of Mandela ook zelf geld heeft geschonken aan Boesak.

De bemoeienis van Mandela in de zaak Boesak is hem op felle kritiek komen te staan van de oppositie. Volgens Douglas Gibson van de Democratische Partij (DP) laadt de president de verdenking op zich “politieke druk” uit te oefenen.

“Het feit dat president Mandela persoonlijk betrokken is geraakt, compromitteert zijn constitutionele rol”, aldus Gibson, “hij dient er voor te zorgen dat iedereen gelijk is voor de wet. Speciale behandeling voor iemands vrienden past daar niet in.”

    • Lolke van der Heide