Mastenbroek stapt op bij CRI

ROTTERDAM, 30 SEPT. Mastenbroek vertrekt nog dit jaar als hoofd van de Centrale Recherche Informatie (CRI), onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dit heeft de woordvoerder van de KLPD bevestigd.

Het KLPD ontkent dat het vertrek van Mastenbroek het directe gevolg is van het vorige week gepubliceerde, uiterst kritische rapport van de Algemene Rekenkamer over het functioneren van de CRI, zoals eerder door direct betrokkenen werd gemeld.

“Het rapport van de Rekenkamer maakte de zaak actueel. Het is dus wel de aanleiding, maar niet de oorzaak”, aldus de KLPD. Volgens de woordvoerder ambieert Mastenbroek een andere functie na elf jaar bij de CRI te hebben gewerkt. In die tijd moest de CRI drie keer reorganiseren, hetgeen volgens de Rekenkamer nauwelijks positief effect op het functioneren heeft gehad. De helft van de gegevens die de CRI uitwisselt met de regionale politiekorpsen blijkt niet (meer) te kloppen. De Rekenkamer adviseert de CRI de blik meer op de regiokorpsen te richten.