Lafontaine roept op tot wijziging van geldpolitiek

BERLIJN, 30 SEPt. SPD-partijvoorzitter Oskar Lafontaine heeft opgeroepen tot een andere Duitse geldpolitiek. Het monetaire beleid van de Bundesbank moet veel meer reageren op de ontwikkeling van de economische groei en de werkgelegenheid, zei Lafontaine. Hij gooit hoge ogen minister van Financiën te worden in een nieuw kabinet, dat toekomstig SPD-kanselier Gerhard Schröder met de Groenen wil vormen.

Lafontaine zei gisteren in een toespraak voor de SPD-fractie in Bonn dat de geldpolitiek gecorrigeerd moet worden. Het monetaire beleid van de centrale bank in Frankfurt concentreert zich volgens Lafontaine te veel op de ontwikkeling van de geldhoeveelheid. De Bundesbank beschouwt regulering van de geldhoeveelheid als belangrijkste instrument om de prijzen stabiel te houden en de inflatie laag.

Lafontaine meent dat het monetaire beleid weer moet aansluiten bij de politiek uit de jaren tot 1983, toen SPD-kanselier Helmut Schmidt nog regeerde. Destijds was het Duitse monetaire beleid veel sterker op de conjuncturele ontwikkeling van de economie georiënteerd, aldus Lafontaine. Hij verwees in dit verband naar de Verenigde Staten, waar de Federal Reserve Board (het stelsel van centrale banken) ondanks de hoge groei en lage werkloosheid, de rente verlaagt.

In Duitsland hebben belangrijke economische instituten hun groeiprognoses naar beneden bijgesteld, zodat de rente volgens Lafontaine ook in de Bondsrepubliek zou moeten dalen om de groei en de werkgelegenheid een krachtige injectie te geven. Het is niet de eerste keer dat Lafontaine oproept tot verlaging van de rente om de economische groei te verbeteren. Lafontaine is ook sterk voorstander van een Keynesiaanse vraagpolitiek om de binnenlandse consumptie te stimuleren. Onlangs riep hij op tot het einde van de 'politiek der bescheidenheid' op het loonfront en sprak zich uit voor forse loonstijgingen. Lafontaine, een natuurkundige, acht het dringend gewenst dat op internationaal niveau maatregelen worden genomen om de “buitensporige speculatie op de financiële markten aan banden te leggen“ en banen te scheppen. 'Ordening' is het lievelingswoord van Lafontaine; hij acht ordening van de financiële markten meer dan ooit noodzakelijk. Nu er in Groot-Brittannië, Frankrijk, Amerika en Duitsland gelijkgezinde politici regeren, zijn de kansen volgens hem optimaal om internationale maatregelen te nemen.

Eerder deze week riep de toekomstige kanselier Schröder op tot grotere internationale samenwerking om een wereldrecessie te voorkomen. Hij opperde het idee van bandbreedtes waarbinnen de belangrijkste munten in de wereld - dollar, yen en euro - zouden moeten schommelen. Het initiatief om excessieve speculatie te beteugelen noemde Schröder een van de belangrijkste taken van een nieuwe regering. Schröder verwoordde daarmee de wens van Lafontaine, die een 'nieuw monetair stelsel' in de wereld nastreeft om een eind te maken aan de “chaotische financiële markten”. De Duitse Bundesbank, president Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB) en de regering-Kohl hebben scherpere controles van de markten naar model van Lafontaine afgewezen. Topeconoom Otmar Issing van de ECB wees controlerende maatregelen voor het kapitaalverkeer af.

    • Michèle de Waard