Kok: top ambtenarij moet meer zwijgen

DEN HAAG, 30 SEPT. Minister-president Kok vindt dat topambtenaren zeer terughoudend moeten zijn met het doen van publieke uitspraken over het kabinetsbeleid. Zij moeten zich vooral richten op de interne advisering van hun eigen minister, vindt hij.

“Hoe dichter je bij het vuur zit, dus bij de absolute top van een departement, des te wenselijker het is om de eigen opvatting zoveel mogelijk te plaatsen in de reguliere beleidsadvisering aan de bewindspersoon”, aldus de premier.

Kok zei dit gisteren in de Tweede Kamer op vragen van verschillende fracties. Aanleiding vormden recente uitspraken van verschillende topambtenaren die kritisch oordeelden over zaken als de afspraak aangaande lastenverlichting in het regeerakkoord (de secretaris-generaal van Economische Zaken) en het wetgevingsbeleid van Justitie (de secretaris-generaal van Algemene Zaken).

VVD'er Te Veldhuis waarschuwde voor “een bestuurlijk soepzootje” en “onwerkbare situaties”. Hij noemde het “staatsrechtelijke onjuist en ongewenst” dat ambtenaren uitspraken doen die ingaan tegen het beleid van het kabinet en riep Kok op hieraan “nu toch echt een einde te maken”.

D66-woordvoerder Scheltema verzette zich in hetzelfde debat tegen wat zij noemde het “muilkorven” van ambtenaren.

Volgens haar moeten topambtenaren in “een volwassen democratie” naar buiten toe kunnen zeggen wat zij vinden. Volgens de GPV'er Schutte leert de praktijk dat sterke ministers weten om te gaan met eigenzinnige ambtenaren.