In EU veel te veel melk geproduceerd

BRUSSEL, 30 SEPT. De lidstaten van de Europese Unie hebben vorig jaar het totale melkquotum met 574,6 miljoen ton overschreden. Afgesproken was niet meer dan 115,7 miljard ton te produceren in het boekjaar '97/'98, dat van april tot maart loopt.

De landen die hun quotum hebben overschreden kunnen van de Europese Commissie een boete tegemoet zien. Brussel verwacht op die manier in totaal zo'n 475 miljoen gulden te zullen incasseren.

Alleen Italië, Finland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Zweden hebben zich gehouden aan het hun toegewezen quotum. De overige negen gingen er over heen, waarbij met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uitschieters vertoonden.

Duitsland produceerde 317.400 ton te veel, het Verenigd Koninkrijk overschreed zijn maximum met 115.620 ton. Duitsland krijgt daarvoor een rekening van 260 miljoen gulden, het Verenigd Koninkrijk wordt aangeslagen voor bijna 90 miljoen gulden.

België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk en Nederland worden ook beboet, maar volgens de Commissie gaat het om beduidend lagere bedragen.

De melkquotering werd veertien jaar geleden ingesteld om overproductie tegen te gaan. Sindsdien krijgen overschrijders te maken met een 'superheffing' om overmatige productie te ontmoedigen.

De cijfers die de Europese Commissie hanteert zijn vooralsnog van voorlopige aard, maar de definitieve gegevens zullen daar naar verwachting weinig van afwijken omdat ze door de landen zelf zijn aangeleverd.