Free Record Shop verliest; Rechtbank bevestigt vaste boekenprijs

ROTTERDAM, 30 SEPT.De vaste prijs voor Nederlandse boeken blijft bestaan. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die drie jaar geleden begon, nadat de Free Record Shop had geprobeerd boeken onder de vaste prijs te verkopen.

“We zijn uiteraard content”, reageert een woordvoerder van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB), de branche-organisatie van de Nederlandse boekhandel, op de vanmorgen bekendgemaakte uitspraak. “We hebben steeds gezegd dat we de zaak met vertrouwen tegemoet zagen”, aldus de zegsman. De KVB heeft altijd betoogd dat een vaste boekenprijs belangrijk is, omdat daardoor een breed aanbod van boeken mogelijk gemaakt wordt. Door de winsten op populaire boeken zou de uitgave van dichtbundels en andere boeken met een kleine oplage mogelijk worden gemaakt.

Iedereen die in Nederland boeken wil verkopen, moet zich houden aan het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken van de KVB. Dit reglement verbiedt het om Nederlandse boeken te verkopen onder de vaste boekenprijs. Toen Free Record Shop in december 1995 boeken van onder anderen Youp van 't Hek en Emile Ratelband onder de vaste prijs ging verkopen, spande de KVB een kort geding aan.

Het kort geding werd door de KVB op het belangrijkste punt, dat van de vaste prijs voor Nederlandse boeken, gewonnen. Wel bepaalde de rechter in het kort geding dat de vaste prijs voor een aantal categorieën (strips, geïmporteerde boeken) ongeldig was. De Free Record Shop vroeg daarop om een zogeheten 'bodemprocedure'. De Free Record Shop betwistte de geldigheid van het Reglement voor het Handelsverkeer van Boeken. Volgens de cd-keten is het stelsel waarin uitgevers de prijs van boeken bepalen in strijd met Europees mededingingsrecht, dat kartels verbiedt. De vraag waar het in de rechtzaak om draaide, was of het reglement van de KVB 'verzwaard' was, sinds het in 1962 werd aangemeld bij de Europese Commissie. De Free Record Shop wees er op dat na 1962 allerlei nieuwe, specifieke, categorieën uitgaven, zoals stripboeken, werkboeken, platte prentenboeken aan het reglement waren toegevoegd.

Volgens het vanmorgen door de Amsterdamse arrondissementsrechtbank bekendgemaakte vonnis kunnen die nieuwe categorieën worden 'gescheiden' van de categorieën waarvoor het reglement vanaf 1962 al gold. De vaste boekenprijs voor gewone Nederlandse boeken blijft daarom bestaan.

De Free Record Shop heeft nu drie maanden de tijd om te beslissen of hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.