Conflict over museumcollectie Nijmegen

NIJMEGEN, 30 SEPT. In het Nijmeegse museum voor kunst en cultuur Het Valkhof, dat over een half jaar open gaat, dreigt een deel van de archeologische museumcollectie van de stad te ontbreken. Nazaten van verzamelaar G.M. Kam willen de collectie niet afstaan, omdat de naam Kam niet meer met het museum verbonden is.

In museum Het Valkhof worden alle museale verzamelingen van Nijmegen bijeengebracht. Daaronder valt ook de collectie van het voormalige Museum Kam, dat tot begin jaren negentig rijksmuseum is geweest. De collectie bestaat uit vondsten van voornamelijk Romeinse resten. Nijmegen is in Nederland de belangrijkste vindplaats voor dergelijke resten.

De industrieel G.M. Kam heeft museum Kam in de jaren twintig opgericht. Kam - met een passie voor archeologie - haalde grote hoeveelheden deels unieke vondsten uit de Nijmeegse bodem. De museumcollectie is later aangevuld met andere vondsten en particuliere verzamelingen.

Niet bekend