Ahold krijgt geld uit eigen pensioenfonds

ROTTERDAM, 30 SEPT. Het pensioenfonds van Ahold keert opnieuw een deel van de winst op zijn beleggingen uit aan het moederbedrijf Ahold. Het gaat om een bedrag van bijna 76 miljoen gulden, zo blijkt uit het jaarverslag van het pensioenfonds dat deze week is verschenen. In 1996 had het pensioenfonds al een bedrag van bijna 83 miljoen uit zijn beleggingswinst overgemaakt naar Ahold.

Ahold nestelt zich dankzij deze bijzondere opbrengst in een groepje bedrijven dat profiteert van de toprendementen die hun pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben geboekt. Unilever zal de komende jaren een bedrag van maximaal 2 miljard gulden terugkrijgen van zijn Nederlandse pensioenfonds. Philips kan een bedrag van ongeveer 300 miljoen gulden tegemoet zien.

De uitkeringen van overtollige vermogens door pensioenfondsen aan werkgevers hebben de afgelopen maanden groeiende kritiek ontmoet en de discussie geïntensiveerd over de vraag wie eigenaar is van geld in pensioenfondsen. Zo zoekt de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen kandidaten voor proefprocessen om deze gang van zaken door de rechter te laten toetsen. De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks wil pensioenfondsen en verzekeraars verplichten 2 tot 3 procent van hun vermogen in 'maatschappelijk verantwoorde' beleggingen te steken.

Het Ahold pensioenfonds (2,1 miljard gulden beleggingen, bijna 24.000 actieve werknemers) behaalde vorig jaar een rendement op zijn vermogen van 18,2 procent, dat is 2,4 procentpunt meer dan het gemiddelde in de pensioenfondsenbranche, zoals dat wordt becijferd door de financiële adviesfirma WM.

Dit procentuele rendement komt overeen met een bedrag van 254 miljoen gulden. Daarvan wordt bijna 80 miljoen gulden aan de reserves toegevoegd, terwijl een een bedrag van 100 miljoen wordt gereserveerd voor een nieuwe voorziening. Deze voorziening houdt verband met risico's op het gebied van de toekomstige financiering van pensioenaanspraken, zoals “het gevaar van stijgende inflatie”.

Ondanks de uitkering van een deel van de beleggingswinsten zijn de reserves van het Ahold pensioenfonds ten opzichte van de pensioenverplichtingen vorig jaar verder opgelopen tot ruim 153 procent.

Ahold en het pensioenfonds zijn vorig jaar om de tafel gaan zitten om de financieringsovereenkomst tussen fonds en bedrijf te wijzigen. Tot een toelichting was het pensioenfonds niet in staat.