Ziekenhuisschool

Het artikel 'Wij geven soms een ziek kind les tot de laatste dag' (NRC Handelsblad, 23 september) bewees mij ten enenmale hoe weinig begrip de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs had van onderwijs.

Het sluiten van ziekenhuisscholen voor ernstig zieke kinderen wijst zowel op gevoelloosheid en een hard gemoed, als op een geweldige slordigheid met capaciteiten en verworven vaardigheden van docenten. Afgezien van de grote reisafstanden zijn slechts weinig leraren aan de reguliere scholen in staat zo'n zware taak goed te vervullen.

Het niet meer benutten van de kennis en ervaring die een aantal van mijn collega's hebben opgedaan, vind ik een ongelooflijke verspilling ten koste van kinderen, die je juist in hun situatie het beste gunt.

    • I. Defourny