Zalm belooft snel duidelijkheid over kunstfonds

DEN HAAG, 29 SEPT. Het kabinet hoopt binnen enkele maanden de oprichting van een nationaal overheidsfonds voor kunstaankopen te kunnen aankondigen. Minister Zalm van Financiën heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het fonds er komt wanneer sprake is van 'meevallers' in de begroting. Dat moet duidelijk zijn wanneer de zogeheten 'najaarsnota' klaar is, in oktober of november. Over de hoogte van het bedrag dat het fonds krijgt, is nog weinig te zeggen, aldus Zalms woordvoerder vanmorgen. Gedacht wordt aan een bedrag van ongeveer 100 miljoen gulden, maar als het tegenzit, kan dat ook nul zijn.

In de Tweede Kamer bestaat al lange tijd de wens dat een nationaal fonds wordt opgericht. Hiermee kunnen belangrijke kunstwerken die in het buitenland worden aangeboden naar Nederland worden gehaald of kunnen werken die Nederland dreigen te verlaten worden behouden.

Deze zomer hadden sommige parlementariërs kritiek op De Nederlandsche Bank die 110 miljoen gulden schonk aan een particulier fonds, dat vervolgens voor 80 miljoen een schilderij van Mondriaan kocht.