Tobback: Franstalige partijen hypocriet

BRUSSEL, 29 SEPT. Louis Tobback, die is afgetreden als minister van Binnenlandse Zaken, heeft in een vraaggesprek uitgehaald naar de “hypocrisie” van de Franstalige regeringspartijen. Volgens Tobback keurden zij wijzigingen in de asielwet goed, maar weigerden zij vervolgens die uit te voeren.

“Valt het niet op dat er nog altijd geen gesloten centrum is in Wallonië of Brussel?” vraagt Tobback zich af in een gesprek met het persbureau Belga. “Als je een illegaal in Brussel of Wallonië oppakt om hem het land uit te zetten, moet men hem naar een centrum in Vlaanderen brengen. Gezien de ingesteldheid van de Franstalig politici zou je dit niet meer moeten doen.” Tobback vindt dat de asielwet moet worden “bijgeschaafd”. “Maar ten grond is geen ander asielbeleid mogelijk.” Met name de Franstalige christen-democratische regeringspartij PSC pleit nu voor een drastische hervorming van de asielwet.

Tobbacks opvolger Luc Van den Bossche komt vrijdag met een nota over het asielbeleid, waarin slechts lichte aanpassingen worden verwacht.

In hetzelfde interview is Tobback mild voor de rijkswacht. Het waren fouten van de rijkswacht bij de gedwongen uitzetting van een Nigeriaanse asielzoekster die leidden tot zijn ontslag. “Mijn ervaringen met de rijkswacht zijn altijd positief geweest”, aldus Tobback.

De overste van de rijkswachters die vorige week de Nigeriaanse begeleidden, heeft inmiddels gevraagd om overplaatsing. Hij voelt zich “moreel verantwoordelijk” voor haar dood.

Belgische piloten weigeren in het vervolg nog mensen te vervoeren die tegen hun wil op het vliegtuig worden gezet. Na de dood van de Nigeriaanse asielzoekster zijn gedwongen uitzettingen voorlopig opgeschort.