Soedan beschuldigt Oeganda van invasie

NAIROBI, 29 SEPT. Soedan heeft een algehele mobilisatie afgekondigd om “een Oegandese invasie in Zuid-Soedan af te slaan”. Volgens Oegandese militaire bronnen bombardeerde een Soedanese Antonov gisteren het dorpje Bukaka in het westen van Oeganda.

Het door Oeganda gesteunde Soedanese Volksbevrijdingsleger (SPLA) voerde eerder deze maand in de zuidelijke regio Equatoria zijn militaire activiteiten op en veroverde enkele strategische plaatsjes rond de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Deze veroveringen deden alarmbellen rinkelen binnen het Soedanese regime, dat Oeganda ervan beschuldigde het zuiden te zijn binnengevallen.

In het weekeinde schortte het ministerie van Onderwijs in Khartoum alle colleges aan de universiteiten op om de studenten in staat te stellen dienst te nemen in het regeringsleger. Gepensioneerde legerofficieren zijn eveneens opgeroepen de wapens op te nemen. President Beshir vloog naar Juba om zijn troepen moed in te spreken en zei dat de finale van de oorlog in het zuiden in zicht is.

Het SPLA ontkent dat het een groot offensief is begonnen. Hoewel het SPLA in de afgelopen jaren twee keer probeerde Juba in te nemen, zeggen bronnen binnen de verzetsbeweging dat er ditmaal geen plannen bestaan op de aanval te openen op de Zuid-Soedanese hoofdstad. “Uit militaire overwegingen is het beter eerst geheel Equatoria te veroveren om dan Juba te omsingelen en uit te hongeren”, aldus een SPLA-bron. “De huidige gevechten waren al eerder dit jaar gepland en Oeganda heeft er niets mee te maken”.

De Soedanese regering beschuldigt Oeganda, Eritrea, Rwanda en de Verenigde Staten ervan achter 'de invasie' te zitten. Bewijzen hiervoor ontbreken. Oeganda heeft in het verleden incidenteel troepen gestuurd om te vechten aan SPLA-zijde en Eritrea zond militaire instructeurs. Ook leverde Oeganda wapens en munitie, die volgens sommige bronnen afkomstig zijn uit de VS. De strijdkrachten van Oeganda en Eritrea hebben momenteel echter hun handen vol met andere oorlogen, respectievelijk in Congo en tegen Ethiopië. Het SPLA voerde tijdens de recente gevechten wel enkele taken uit voor Oeganda in Zuid-Soedan. Het vernietigde bij Mile 30, niet ver van Juba, een militair kamp van het Verzetsleger van de Lieve Heer (LRA), een obscure Oegandese verzetsbeweging die steun krijgt van het Soedanese regime.

Het heeft er alle schijn van dat Soedan de nieuwe gevechten in het zuiden, samen met de oorlog in Congo, aangrijpt om de steeds bredere alliantie tegen de Oegandese president Museveni te versterken. Soedanese vliegtuigen transporteerden de afgelopen weken strijders van anti-Oegandese en anti-Rwandese rebellengroepen, evenals Congolese vluchtelingen in Zuid-Soedan, naar Congo, waar ze vechten aan de zijde van president Kabila. Soedanese regeringstroepen mochten al eerder het grensgebied in het noorden van Congo gebruiken om het SPLA in de rug aan te vallen. De samenwerking tussen Congo en Soedan lijkt nu echter een nieuwe dimensie aan te nemen met een veel actievere coördinatie tussen beide landen in hun strijd tegen de Congolese rebellen en het SPLA. De grote boosdoener in de ogen van Kabila en Beshir is Museveni. Volgens sommige bronnen bereidt Soedan zich voor op een oorlog met Oeganda, dat niet in staat zou zijn op twee fronten - Congo en Soedan - tegelijk te vechten. Het Soedanese bombardement op Bukaka zou het eerste bewijs zijn voor deze strategie van Congo en Soedan tegen Museveni.