SCIENCE AND SOCIETY

Het kwartaalblad Science and Society is een publicatie van de gelijknamige uitgever.

De spreiding van kapitaal over nationale staten is het gevolg van de ontwikkeling van de productiekrachten en is ondergeschikt aan het intrinsiek internationale karakter van het kapitaal, dat is te omschrijven als een sociale productierelatie. Het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de afspraken van het GATT-akkoord geven het kapitalisme volgens neoliberaal recept de moderne regulering die het verlangt.

De internationalisering van het kapitaal kreeg in de jaren zeventig en tachtig een nieuwe impuls, onder andere door de informatietechnologie, en leidde tot accumulatie van kapitaal. Behzad Yaghmaian van Ramapo College of New Jersey, schrijft in Science and Society dat de interne handel tussen dochtermaatschappijen van multinationals in de periode van 1984 tot 1993 groeide met 95 procent. Meer dan 50 procent van de import en export van de VS en van Japan bestaat op dit moment uit dat soort interne handel.

Amerika is het mekka van de internationalisering. Terwijl het Amerikaanse aandeel in de export van fabrieksproducten daalde van 17,1 procent in 1966 tot 11,7 in 1986, groeide het aantal Amerikaanse bedrijfsvestigingen in het buitenland van 8 tot 9,8 procent. Het Amerikaanse aandeel in de productie van auto's daalde van 51,4 procent in 1960 tot 18,2 in 1989. Ford en General Motors maken nu respectievelijk 58,7 en 41,8 procent van hun productie in het buitenland.

De Amerikaanse werknemers dragen de lasten van de internationalisering omdat ze moeten concurreren met werknemers in andere landen die vaak veel minder verdienen. Ondertussen is de zogenaamde natuurlijke arbeidsreserve in de VS gestegen van 4 procent in de jaren tachtig tot 5,6 procent op dit moment. Het verlies van arbeidsplaatsen in de Amerikaanse industrie is volgens de auteur het resultaat van de samenwerking tussen de Amerikaanse overheid en het internationale bedrijfsleven.

    • Herman Frijlink