Scholen willen register pedofielen

ROTTERDAM, 29 SEPT. De schoolleiders van zowel middelbare als basisscholen zijn voorstander van een vertrouwelijk register waarin veroordeelde pedofielen worden opgenomen. Zo moeten schoolhoofden bij twijfel de antecedenten van een sollicitant kunnen opvragen om ontucht met leerlingen te voorkomen.

Dit zeggen desgevraagd T. Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (basis- en speciale scholen) en R. van der Horst, directeur van de Vereniging van Schoolleiders (middelbare scholen).

Ze reageren op het voorstel voor onder andere een register dat de 'landelijke werkgroep kinderporno en kinderprostitutie' vanochtend heeft overhandigd aan minister Korthals (Justitie).

“De mogelijkheid om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik weegt zwaarder dan het recht op privacy van een veroordeelde”, vindt Duif. Van der Horst is minder stellig: “Seksueel misbruik is zeer ingrijpend in het leven van een kind, dus ik vind dat een schoolleider moet weten wie hij of zij aanstelt.”

Het register zou uitsluitend namen moeten bevatten van mensen die zijn veroordeeld wegens ontucht met minderjarigen, onderstrepen de schoolleiders, dus niet van leraren of anderen die ooit als verdachte zijn aangemerkt.

De lerarenbond Algemene Onderwijsbond (AOb) is fel tegen een 'zwarte lijst' zoals die al jaren in Groot-Brittannië bestaat, aldus medewerker O. Bosma. “Als iemand een straf heeft uitgezeten, dan mag zijn strafblad hem niet zijn leven lang achtervolgen. Dit lijkt op een heksenjacht.”

    • Frederiek Weeda