Rechter staat opvang toe; Asielzoekers op voormalige basis Deelen

ARNHEM, 29 SEPT. De voormalige vliegbasis Deelen bij Arnhem zal vanaf 12 oktober dienen als Opvangcentrum (OC) voor asielzoekers. De rechtbankpresident in Arnhem bepaalde gisteren in kort geding dat het protest van omwonenden tegen de komst van een dergelijk OC ongegrond is.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zal uiteindelijk zevenhonderd asielzoekers op de vliegbasis onderbrengen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie en verbouwing van de gebouwen. De eerste groep van 285 asielzoekers wordt op 12 oktober verwacht. De volgende groepen zullen in een later stadium worden ondergebracht in tijdelijke woonunits en stacaravans. De locatie zal maximaal vijf jaar dienen als opvang.

De gemeente Ede bood 'Deelen' aan het COA aan, toen dit voorjaar duidelijk werd dat er een dringend tekort aan opvangplaatsen was. Zowel de provincie Gelderland als de gemeente Arnhem en omwonenden tekenden direct protest aan tegen de komst van het OC. Volgens de provincie past een dergelijk centrum niet in het streekplan, dat elke bouwactiviteit op het Veluwemassief verbiedt. De gemeente Arnhem, die veel dichter bij de vliegbasis is gelegen dan Ede, was bang dat de voorzieningen en de hulpverlening van de stad ontoereikend zouden zijn. De omwonenden toonden zich tegenstanders, omdat een dergelijk groot complex de natuurlijke omgeving zou aantasten, terwijl de asielzoekers niet zouden wennen aan de geïsoleerde ligging.

Gisteren wees de rechter in Arnhem de bezwaren van de omwonenden af. Anders dan de Deelenaren menen heeft de gemeente Ede niet tegen de regels gehandeld, meent de rechtbank. Ook het argument van de bewoners dat ze als buurtschap te veel te lijden zullen hebben van de aanwezigheid van een grote groep asielzoekers, acht de rechter niet valide. Tenslotte waren er vrij recent nog grote groepen militairen op het complex gehuisvest. Omdat in Nederland een noodsituatie is ontstaan door het gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers, dient het besluit van de gemeente Ede in hoge mate het algemeen belang, zo oordeelt de president van de rechtbank.

De gemeente Arnhem laat in een reactie op de uitspraak van de rechter weten dat “het is zoals het is”. De gemeente zal waarschijnlijk geen verdere stappen ondernemen, zegt een woordvoerder. Al in een eerder stadium liet ook de provincie Gelderland weten zich te conformeren aan het standpunt van de toenmalige minister De Boer (VROM), die geen belemmeringen zag voor een OC op Deelen.