PvdA wil inzage in vliegprijs Antillen

DEN HAAG, 29 SEPT. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil weten wat er staat in de samenwerkingsovereenkomst van KLM en ALM over de luchtvaart tussen Nederland en de Antillen. Zo kan het parlement nagaan hoe de tarieven op die route tot stand komen.

De kwestie is extra actueel, omdat het horecabedrijf Van der Valk de tarieven van de KLM niet wil betalen en met de Belgische maatschappij Sobel Air vanaf Brussel charters naar de eilandengroep gaat verzorgen. De laagste prijs voor een retour is 999 gulden. Dat is ten minste driehonderd gulden minder dan de KLM berekent.

De KLM is niet bereid zonder meer de overeenkomst met de ALM aan de Tweede Kamer te geven. Het parlement heeft de mogelijkheid daartoe een officieel verzoek te doen. Dat is een omslachtige procedure. Ook de ALM moet ermee instemmen, zo aldus Verkeer en Waterstaat.

Het ministerie weet niet hoe de KLM de tarieven op de lijn naar de Antillen berekent. Vergeleken met andere bedrijven die op de Antillen vliegen is de KLM nauwelijks duurder, stelt het ministerie. Het is daarom niet van plan in te grijpen.

PvdA-Kamerleden Van Gijzel en Van Oven vinden de reactie van het ministerie onbevredigend. Zij vragen zich onder meer af hoe de gang van zaken op de luchtlijn tussen Nederland en de Antillen zich verhoudt tot de mededingingsregels van Nederland. De praktijk op de luchtroute vloeit voort uit de afspraken die Nederland en de Antillen hebben gemaakt. Beide landen zijn van plan dat protocol open te breken. Ook daarom vinden de Kamerleden het noodzakelijk kennis te nemen van de overeenkomst tussen KLM en ALM. (ANP)