Justitie en politie niet effectief in strijd tegen kinderporno

DEN HAAG, 29 SEPT. De samenwerking tussen hulpverlening, politie en justitie in de strijd tegen kinderpornografie is niet effectief. Dat concludeert de landelijke werkgroep Kinderporno en kinderprostitutie in Nederland.

Justitie overweegt nu een landelijk officier van justitie aan te stellen die speciaal wordt belast met de strijd tegen kinderpornografie, aldus minister Korthals bij de ontvangst van het rapport.

Op dit moment is bij het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie een officier van justitie voor een dag per week belast met kinderporno.

De werkgroep vindt ook dat vermeden moet worden dat seksuele delinquenten aan het werk gaan op scholen en in kinderziekenhuizen. Korthals zei de presentatie dat delinquenten uit “bepaalde functies” geweerd moeten worden.

“Er is gebrek aan structureel beleid, aan samenwerking en aan centrale aansturing door de overheid. Kinderporno en -prostitutie wordt daarom met incidentenbeleid en vrijblijvenheid bestreden (...) Elke regio bepaalt zelf haar prioriteiten. Voor de aanpak van seksuele exploitatie van kinderen is dit ad hoc beleid funest”, schrijven de actiegroepen TransAct en ChildRight Worldwide, die deel uitmaken van de landelijke werkgroep.

De werkgroep pleit onder meer voor oprichting van een landelijk rechercheteam, een proefproces tegen handel in kinderporno op Internet en betere opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers, die volgens haar een risicogroep vormt.

Vanmiddag gaf minister Korhthal opnieuw aan de bestrijding van kinderporno te willen intensiveren. Naast het aanstellen van een landelijke officier en landelijke voorzieningen bij de politie denkt hij aan meer mankracht bij de Centrale Recherche Infomatie (CRI), versterking van het zedenspecialisme binnen de politiekoprsen en betere informatie-uitwisseling tussen verschillende landen.

Het openbaar ministerie in Haarlem maakte gisteren bekend een onderzoek in te stellen naar een uitzending van kinderporno-foto's in het tv-programma De week van Willibrord.

BS6 zond afgelopen zondagavond foto's uit van vijf pedofielen in het programma van Willibrord Fréquin. De foto's zouden afkomstig zijn uit het beeldmateriaal van Gerry van der U., spil in het Zandvoortse kinderporno-netwerk. Hij kwam onlangs op geweldadige manier om het leven.