Helft van 695 korstmossen bedreigd

ROTTERDAM, 29 SEPT. Van de kleine zevenhonderd soorten korstmossen in Nederland is bijna de helft ernstig bedreigd of uitgestorven in de afgelopen eeuw. De belangrijkste oorzaak is luchtvervuiling. Dit blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). De bedreigde soorten staan op een zogenoemde rode lijst die zaterdag wordt gepresenteerd.

Van de 695 soorten korstmossen in Nederland worden er 326 bedreigd. Daarvan zijn 83 soorten al ten minste tien jaar niet meer waargenomen. Belangrijke oorzaak is de toegenomen uitstoot van zwaveldioxide door de zware industrie. De laatste tien jaar is de luchtvervuiling met deze verbrandingsgassen afgenomen, zegt onderzoeker A. Aptroot, als gevolg van maatregelen door met name elekriciteitscentrales. Ammoniak uit de bio-industrie heeft de laatste decennia daarentegen een achteruitgang van veel soorten veroorzaakt. Andere oorzaken zijn het massale kappen van iepen wegens iepenziekte, vergrassing van heidevelden en ook toegenomen beschaduwing van hunebedden. Korstmossen, die vaak als eerste organismen groeien op stenen of bomen, geven aanwijzingen over luchtvervuiling, omdat ze hun voedsel niet uit substraat halen maar uit de lucht.