Half oktober nieuwe top; Palestijnen en Israel boeken vooruitgang

WASHINGTON, 29 SEPT. De Israelische premier, Benjamin Netanyahu, en de Palestijnse leider, Yasser Arafat, zijn het gisteren eens geworden half oktober tijdens een nieuwe topontmoeting in Washington te proberen de laatste details van een akkoord over een Israelische troepenterugtrekking op de Westelijke Jordaanoever te regelen.

Dat heeft de Amerikaanse president, Bill Clinton, gisteren bekendgemaakt na afloop van zijn eerste driehoekstop met de twee leiders in het Witte Huis sinds twee jaar. Clinton maakte tevens bekend dat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, en de speciale afgezant Dennis Ross op korte termijn naar het Midden-Oosten reizen om de nieuwe top in Washington voor te bereiden.

Volgens Clinton is gisteren “vooruitgang” geboekt in de gesprekken over het vastgelopen vredesproces in het Midden-Oosten, maar blijft er nog veel te doen. Netanyahu op zijn beurt toonde zich optimistisch dat het al lange tijd nagestreefde akkoord nu binnen handbereik is - mits de Palestijnen de strijd tegen het terrorisme intensiveren. “Als dat het geval is, verzeker ik u dat we een akkoord zullen bereiken”, zo herhaalde hij deze oude Israelische eis bij zijn vertrek uit Washington.

Volgens een Amerikaans compromisvoorstel moeten de Israeliërs 13 procent van nog bezet gebied op de Westelijke Jordaanoever opgeven. Israel is daarmee nu in principe akkoord, op voorwaarde dat 3 procent wordt ingericht als natuurreservaat waar geen van beide partijen kan gaan bouwen.

Arafat vertrok na de top naar New York, waar hij in een toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een beroep deed op de leden “ons te helpen het nationale doel van ons volk te verwezenlijken”. Hij maakte echter geen melding van een eerder dreigement om volgend jaar mei eenzijdig een Palestijnse staat uit te roepen als tegen die tijd geen definitieve regeling van de Palestijnse kwestie is bereikt. (Reuters)