Armoe

De quasi-literaire wijze waarop H. Camps zijn gal meent te moeten spuwen over het Nederlandse voetbal in het algemeen en Feyenoord in het bijzonder (NRC Handelsblad, 19 september) wordt gênant op het moment dat blijkt dat de desbetreffende auteur weinig inzicht toont in de materie. Zijn traditionele stortvloed aan metaforen (heeft H. Camps theologie gestudeerd?) wordt gebruikt om goedkoop te scoren en elitair over te komen aangezien deze metaforen worden aaneengeregen en in geen enkele context gebruikt worden.

Het verwijt dat, met name, Cruz en Van Vossen een gebrek aan timing vertonen is een lachwekkende tekst. De wedstrijd tegen ondermeer Stuttgart (zie combinatiespel tussen Cruz en Tomasson) geeft aan dat H. Camps volstrekt niet weet wat timing is of heeft hij naar iets anders gekeken? Camps' schrijverij zou eventueel nog als een goedkope grap ('Jorien en zijn trawanten') opgevat kunnen worden ware het niet dat de opmerking over Dudek, Van Wonderen en Van Gobbel ('mentaal zwakkeren') respectloos en zeer beledigend is. De titel van de column 'Armoe' dekt inderdaad de inhoud.

    • Adrie C. Groenveld