Angst voor hogere lasten; Twijfel over coalitieplan van Schröder

BONN, 29 SEPT. De werkgeversorganisaties in Duitsland, economen en ondernemers hebben zich sceptisch uitgelaten over de vorming van een rood-groene coaltie van SPD en Groenen.

Zij hebben zich bereid verklaard met een nieuwe regering van de toekomstig kanselier Gerhard Schröder over een 'Bündnis für Arbeit' te willen praten. Maar ze waarschuwen dat de hervormingen van de regering-Kohl niet ongedaan mogen worden gemaakt.

“Wie bedrijven nu met nieuwe kosten opzadelt, belast het conjuncturele klimaat in Duitsland en brengt het onstaan van nieuwe banen in gevaar”, zei Hans Peter Stihl, de voorzitter van het Duitse midden- en kleinbedrijf gisteren.

Hij doelde vooral op opmerkingen van de SPD en van Schröder, direct na een machtsovername, een aantal hervormingen terug te draaien zoals de korting van het ziekengeld van 100 naar 80 procent, versoepeling van het ontslagrecht en hervorming van de kostbare pensioenen.

De 'ronde-tefel-gesprekken' zijn snel beëindigd, zei Stihl, als het bedrijfsleven met zwaardere lasten wordt geconfronteerd.

Ook Hans-Olaf Henkel, voorzitter van de organisatie die de machtige Duitse industrie vertegenwoordigt, riep Schröder op af te zien van het terugdraaien van de hervormingen. Als de SPD deze plannen doorzet, valt Duitsland terug naarhet niveau waar Groot-Brittannië twintig jaar geleden was, zei Henkel, die overigens als een van de eersten de toekomstige kanselier Schröder in Bonn feliciteerde. In de verkiezingsnacht werd de werkgeversvoorzitter, tot ieders verrassing, in de vertegenwoordiging van de deelstaat Nedersaksen in Bonn aangetroffen, waar Schröder resideerde.

Achter de schermen zijn Schröder en zijn mannen al druk doende om degenen, die aan een 'Bündnis für Arbeit' moeten meewerken aan de tafel te krijgen.

Schröders diepe wens is het een soort 'Akkoord van Wassenaar' af te sluiten, zoals dat in 1982 in Nederland is gebeurd. Toen beloofden de vakbonden jarenlange loonmatiging in ruil voor garanties op het gebied van de werkgelegenheid.

Schröder heeft al eerder in zijn 100-dagen-programma aangekondigd, dat hij in Duitsland zo snel mogelijk 100.000 banen voor jongeren wil zien te creeëren. Denieuwe kanselier ziet het als belangrijkste taak de hoge werkloosheid van 4,5 miljoen te verminderen.

Walter Riester, de huidige vice-voorzitter van de invloedrijke metaalvakbond IG Metall en toekomstig minister van Werkgelegenheid in een kabinet-Schröder, zei vanmorgen te vrezen dat de werkloosheid in Duitsland eerst nog zal stijgen. De regering-Kohl heeft de cijfers zonniger gemaakt dan ze zijn door vele miljarden extra in banenplannen te steken, aldus Riester.

Norbert Walter, topeconoom van de Deutsche Bank, is sceptisch over het programma van een regering met SPD en Groenen. Hij verwacht dat het verkiezingsresultaat vooral op middel- en lange termijn negatieve uitwerking op de Duitse economie zal hebben. Hij vreest herinvoering van de vermogensbelasting en uitbreiding van de rol van de staat in de economie. Beide zullen een negatieve uitwerking hebben op het investeringsklimaat in Duitsland en op de bereidheid van ondernemingen om nieuw personeel aan te nemen. Ook verwacht Walter dat de Europese agenda van de regering-Schröder “volledig in het teken zal staan van herverdeling van de middelen voor het binnenland”, zodat de “motor voor een constructieve opbouw van Europa zal stotteren”.

    • Michèle de Waard