Terpstra, Vreeman in bestuur NOC

HILVERSUM, 28 SEPT. Oud-staatssecretaris E. Terpstra en de voormalige voorzitter van de PvdA, R. Vreeman, zijn voorgedragen voor het nieuwe bestuur van de overkoepelende sportbond NOC*NSF. De ledenvergadering moet op 3 november de voordracht van interim-voorzitter J. van der Reijden goedkeuren. De voorzitter van omroeporganisatie Veronica heeft het afgelopen half jaar als crisismanager gefungeerd bij de sportorganisatie. Hij kwam onder meer tot de conclusie dat het huidige bestuur en directeur B. Verkerke moeten worden vervangen.

Volgens Van der Reijden, die zelf in ieder geval nog een half jaar als voorzitter zal aanblijven, moet de organisatie van NOC*NSF op 34 punten worden verbeterd. Hij verwijt het huidige bestuur vooral dat het zich te veel heeft bemoeid met de dagelijkse gang van zaken bij de sportkoepel op Papendal. “Er is een vorm van besturen ontwikkeld die niet goed is”, is de conclusie van Van der Reijden. “Er zal in de toekomst op afstand moeten worden bestuurd.”

Afgezien van Tweede-Kamerlid Terpstra en de burgemeester van Zaandam, Vreeman, zijn de voorzitter van de hockeybond, W. Cornelis, de voormalig preses van de basketbalbond, F. Brink, en de secretaris van de zwembond, J. Gerrits-Jans, voorgedragen als bestuursleden.

Vier leden van het huidige college keren, als de vergadering het goedkeurt, terug. Dat zijn E. Faber, E. de Lange en P. Vogelzang, alsmede het Nederlandse IOC-lid A. Geesink.