Sleeswijk wijst nieuwe spelling af

ROTTERDAM, 28 SEPT. De Duitse spellingshervorming heeft gisteren een tegenslag moeten incasseren. Kiezers in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein wezen in een referendum dat tegelijk met de Bondsdagverkiezingen werd gehouden, de nieuwe spelling af.

De ministers van Cultuur uit vier Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein) en vier landen met Duitstalige minderheden (Italië, België, Roemenië en Hongarije) besloten in 1996 in Wenen tot de nieuwe spelling. Doel van de hervorming was om de Duitse taal te vereenvoudigen. Zo ging het aantal spellingsregels terug van 212 tot 112, werd het gebruik van komma's aan banden gelegd, kreeg de oude Ringel-S zijn congé en moesten woorden uit vreemde talen voortaan fonetisch worden weergegeven.

Veel Duitsers waren echter van mening dat met de hervorming de taal van Goethe, Heine en Hegel werd afgezworen. Onder leiding van de schrijver Günter Grass begon een aantal Duitse intellectuelen aan een campagne tegen de nieuwe spelling. Bij een recente opiniepeling gaf 80 procent van de ondervraagden te kennen grote bezwaren te hebben tegen de hervorming.

Een aantal bezorgde ouders (die niet willen dat hun kinderen de nieuwe spelling leren) voerde de afgelopen jaren processen om de hervorming ongedaan te maken. Maar toen het Constitutionele Hof in juli oordeelde dat de nieuwe spelling niet in strijd was met de Duitse grondwet leken zij het pleit te hebben verloren.

Door de uitslag van het referendum in Sleeswijk-Holstein is de situatie echter veranderd. Het Constitutionele Hof heeft niets te zeggen over referenda in deelstaten en moet zich dus bij de uitslag neerleggen. Tegenstanders van de nieuwe spelling hopen nu dat de verwarring over de hervorming zo groot wordt (scholieren in Sleeswijk-Holstein leren nu vanaf nu weer het 'oude' Duits) dat de ministers van Cultuur terugkeren op hun schreden en alsnog de spellingshervorming ongedaan maken.