Parijs hoopt op sterke Frans-Duitse as: Gelukwensen voor Schröder, lof voor Kohl

PARIJS/LONDEN, 28 SEPT. Vanuit de gehele wereld heeft Gerhard Schröder felicitaties gekregen voor zijn overwinning in de Duitse verkiezingen van gisteren. Verliezer Helmut Kohl werd geprezen voor zijn grote bijdragen aan de eenwording van Duitsland en de Europese integratie.

Parijs hoopt met Schröder op een nieuw begin van de bijzondere Frans-Duitse relatie. De Franse president Chirac hoopt hem zo snel mogelijk, mogelijk nog deze week, in Parijs te mogen ontvangen. Minister-president Jospin verwacht van de winst van links in Duitsland “een versterking van de cohesie van Europese volkeren rond idealen van modernisering en solidariteit, en een versterking van het vertrouwen in het vermogen van de Europese Unie op die weg voort te gaan”.

Chirac en Jospin spraken beiden hun bewondering uit voor de verdiensten van de verslagen kanselier Kohl. Volgens het Franse staatshoofd heeft Kohl “nog veel bij te dragen aan Europa en heeft Europa hem nog hard nodig”. De afgelopen weken heeft Chirac de bondskanselier verschillende malen telefonisch steun gegeven.

In de Franse publieke opinie wordt veel nadruk gelegd op de generatiewisseling in Duitsland. De vraag is daarbij of de generatie-Schröder, die de Tweede Wereldoorlog niet bewust heeft meegemaakt, probleemlozer voor het Duitse eigenbelang zal opkomen. Daarnaast bestaat bezorgdheid over de vraag of de bijzondere Frans-Duitse relatie nog wel prioriteit zal hebben in Bonn, en straks in Berlijn. Men ziet Schröder dichterbij het Groot-Brittannië van Tony Blair staan.

Volgens Blair markeert de verkiezing van Schröder “een nieuw tijdperk”. “Dit verkiezingsresultaat is een enorme triomf voor hem. We hebben nu regeringen in Frankrijk, Duitsland en elders die hetzelfde perspectief delen. We zullen doen wat we kunnen om een Europa te creëren dat welvarend is, een sterk concurrerende moderne economie heeft maar die combineert met een hoog gehalte aan sociale rechtvaardigheid.” Ook Blair prees Kohl. “We moeten ons respect en onze dank betuigen aan een waarlijk grote Europeaan, Helmut Kohl”, aldus Blair.

De Amerikaanse president Clinton zei zich te verheugen op de samenwerking met Schröder. “Duitsland is een van de trouwste bondgenoten van de Verenigde Staten. Zoals altijd zullen onze twee regeringen volledig betrokken zijn bij het opstellen van een agenda voor beleid.” Clinton bedankte Kohl voor zijn “historische bijdragen aan de eenheid van zijn natie, de kracht van de Euro-Atlantische gemeenschap en vrede in de gehele wereld.”

De Nederlandse premier Kok heeft Schröder gisteravond per telegram gefeliciteerd met zijn “overtuigende overwinning”. Kok sprak namens de Nederlandse regering de hoop uit op “een intensieve en vruchtbare samenwerking”. Kok prees Kohl in een telegram voor diens “grote verdiensten” voor de Duitse eenwording, de Europese integratie en de Duits-Nederlandse betrekkingen, die volgens Kok “hechter zijn dan ooit”.