Ondanks pact met Londen: Pers Iran: Rushdie blijft in gevaar

TEHERAN, 28 SEPT. De Britse schrijver Salman Rushdie verkeert nog steeds in levensgevaar, ondanks het akkoord tussen de regeringen van Iran en Groot-Brittannië over het niet-tenuitvoerleggen van het in 1989 door wijlen imam Khomeiny uitgesproken doodvonnis.

Dat schrijven kranten die de lijn volgen van de conservatieve oppositie in Iran. Hoewel de Iraanse regering zich bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Kamal Kharrazi vorige week uitdrukkelijk heeft gedistantieerd van de beloning van 2,5 miljoen dollar die een Iraanse stichting op Rushdies hoofd heeft gezet, blijft deze wel degelijk van kracht, aldus de krant Jomhuri Eslami. “Iedere moslim, met inbegrip van deze schrijver en zelfs Kamal Kharrazi als individu, zal geen fractie van een seconde aarzelen om de fatwa (religieus decreet) tegen de afvallige Rushdie uit te voeren als hij de kans krijgt - in elk deel van de wereld, inclusief Groot-Brittannië”, schreef een commentator van de even conservatieve krant Kayhan. De krant Reselaat onderstreepte dat “de fatwa even geldig blijft als toen zij door imam Khomeiny werd uitgevaardigd”. Voor Reselaat heeft Rushdie met zijn volgens Khomeiny godslasterlijke boek De Duivelsverzen “de moslims de grootste belediging die er maar is aangedaan en daarom zal hij zonder enige twijfel worden gestraft”.

De krant Iran News, die wordt gezien als spreekbuis van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wijst erop dat er niets wezenlijks is veranderd in het standpunt van de Iraanse regering. Drie jaar geleden zei de toenmalige president Rafsanjani al dat de Iraanse regering niemand op pad zou sturen om Rushdie te laten vermoorden, en dat zij part nog deel had aan de prijs op Rushdies hoofd. Volgens de Iran News is niet het standpunt van Iran maar dat van het Westen, en met name dat van Groot-Brittannië, gewijzigd.

Ook de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Mahmoud Mohammadi, kwam met een verklaring in deze zin. Mohammadi, die naar het zich laat aanzien ambassadeur in Londen wordt, voegde eraan toe dat Rushdie door zijn “beledigende uitspraken” de haat van de moslims jegens hem alleen maar aanwakkerde. Hij gaf geen bijzonderheden.

Radicale (sunnitische) islamitische groepen in Pakistan op hun beurt leverden scherpe kritiek op (shi'itisch) Iran, dat zijn standpunt “voor wereldlijke winst” zou hebben verkwanseld. Een woordvoerder van de rechtse Pakistaanse partij Jamiat Ulema-e-Pakistan (die in het Pakistaanse parlement is vertegenwoordigd) onderstreepte dat er onder alle islamitische secten een consensus bestaat dat Rushdie moet worden vermoord. (Reuters, AFP, AP)