Nederland geeft vijf miljoen noodhulp aan Bovenwindse eilanden

PHILIPSBURG, 28 SEPT. Nederland geeft vijf miljoen gulden noodhulp aan de Bovenwindse eilanden voor de sociaal urgentste gevallen na de orkaan Georges. Bovendien neemt Nederland de renovatie van het zwaar beschadigde bejaardentehuis op Saba voor zijn rekening. Dat heeft staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties) zaterdag verklaard na zijn tweedaagse bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.

De Vries benadrukte dat de noodhulp bestemd is voor mensen die tijdens de krachtige orkaan alles zijn kwijtgeraakt en veelal onverzekerd waren. Ook het zwaarbeschadigde bejaardentehuis op Saba bleek onverzekerd. “Ouderen hebben recht op een veilig en adequaat onderkomen. De herstelwerkzaamheden moeten daarom ook zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.”

De Antilliaanse stichting Sociaal Netwerk moet zorgen voor de besteding van de noodhulp aan de slachtoffers van Georges. Het Sociaal Netwerk, dat in 1996 werd ingesteld om de sociale achterstanden op de Antillen weg te werken, geniet volgens De Vries het vertrouwen van de Antilliaanse overheid en de eilandsbesturen.

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat de Bovenwindse eilanden samen met de Antilliaanse overheid en Nederland, zo snel mogelijk overleg voeren over de bouw van orkaanbestendige gebouwen. “Misschien betekent het wel dat er een herschikking van de middelen moet komen.” De Vries doelde daarbij op de gelden die nog niet zijn besteed na orkaan Luis, drie jaar geleden. Nederland stelde toen 250 miljoen gulden ter beschikking, waarvan nu zo'n 100 miljoen is besteed.

Nederland respecteert de afspraken die de Antilliaanse overheid met de verschillende eilandsbesturen heeft gemaakt over de besteding van de reguliere ontwikkelingsfinanciën. “Maar het is van het grootste belang dat alle overheden de handen ineen slaan en de mensen in nood helpen, zonder bureaucratische romslomp. De Antillen en Nederland moeten samen met de eilandsbesturen zoeken naar wat hen verenigt.”

Vrijdag nog kondigde de gedeputeerde van Sint Maarten, William Marlin, aan dat de Antilliaanse minister van Financiën, Frank Mingo, niet welkom was bij de besprekingen tussen het eilandsbestuur en de staatssecretaris. Sint Maarten, aldus Marlin, wil in de toekomst rechtstreeks onderhandelen met Nederland over financiële zaken, zonder tussenkomst van de Antilliaanse overheid. (ANP)