...LIJKEN IN DE KAST...

Dan pakt Financiën het heel anders aan. Hier krijgt de lezer een zakelijk overzicht van de organisatie van het departement en het lopend beleid. Een bijlage biedt een nuttig lijstje met personalia. Zo blijkt de directeur wetgeving douane in zijn woonplaats actief te zijn voor de VVD. De directeur voorlichting blijkt bestuurslid van het Haags Filmhuis te zijn en de directeur-generaal der belastingen bekleedt niet minder dan twaalf nevenfuncties.

Binnenlandse Zaken heeft ervoor gekozen van alle topambtenaren een foto af te drukken, behalve van het hoofd beveiliging, wiens functie wel een prominente plaats krijgt. Het dossier van Binnenlandse Zaken bestaat uit zeven delen, samen zo dik als een telefoonboek, terwijl Economische Zaken aan 52 pagina's genoeg heeft. Maar de nieuwe bewindslieden op 'BiZa' krijgen op elk denkbaar beleidsterrein behalve de stand van zaken dan wel de 'aandachtspunten', de relevante passages uit het regeerakkoord, en een overzicht van openstaande toezeggingen aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris De Vries van Koninkrijkszaken kan zich de aanschaf van een reisgids besparen. Het dossier over de Antillen bevat ook passages als: “De gemiddelde jaartemperatuur is 27,5 graden. Er waait het hele jaar de verkoelende noordoost passaat.”

Binnenlandse Zaken wordt in volledigheid slechts overtroffen door Sociale Zaken, waar het dossier de toon heeft van de ambtenaar die de nieuwe minister bijpraat. Het biedt niet alleen een uitputtend overzicht van lopende dossiers, maar ook een aankondiging van welke stukken “u in uw weekendtas” zult aantreffen. Plus de mededeling dat de maandagochtendvergadering niet eerder kan beginnen dan tien uur “vanwege de files”. En aanwijzingen voor het gebruik van de dienstauto: “Het verdient aanbeveling, mede met het oog op publicitaire risico's, dat u zo min mogelijk gebruik maakt van de dienstauto zonder chauffeur.”

Buitenlandse Zaken daarentegen geeft vooral een overzicht van alle verschillende directies, waarbij bij lezing van het dossier de indruk ontstaat dat elke directie zijn eigen tekst heeft mogen inleveren. Zo krijgt minister Van Aartsen informatie over de Nieuwjaarsreceptie (“in de eerste helft van januari, in de Ridderzaal”) en over “het jaarlijks diner van Hare Majesteit voor het Corps Diplomatique in mei”. Alleen de lijst van afkortingen beslaat bij Buitenlandse Zaken al zeven pagina's.