Kohl erkent verlies

Het is voor ons een moeilijke avond, en natuurlijk voor mij persoonlijk. Om te beginnen wil ik iedereen bedanken, de duizenden die zo hard hebben gewerkt tijdens de verkiezingscampagne. Het verkiezingsresultaat is duidelijk, de sociaal-democraten hebben gewonnen. De kiezers hebben zich ondubbelzinnig uitgesproken voor een rood-groene coalitie. Het is tevens een persoonlijke overwinning voor Gerhard Schröder en ik wens hem succes.

Ik was de leidende kandidaat en ik neem de verantwoordelijkheid voor de uitslag op me, zonder mitsen en maren. Er is geen discussie over de nederlaag mogelijk. Morgen zal ik met het partijbestuur overleggen en ik zal ze vragen me niet meer te nomineren voor het partijvoorzitterschap.

Het is duidelijk dat we onze doelstellingen niet bereikt hebben. Ik dank iedereen die ons de afgelopen zestien jaar hebben geholpen, ook degenen in het buitenland die de weg voor ons hebben geëffend als vrienden en partners. Het was een fantastische tijd. We hebben veel bereikt, maar als democraat accepteren we de beslissing van de kiezers. De kiezers hebben besloten en we respecteren hun besluit. Het leven gaat door.