IMF besluit half oktober over Rusland

WENEN, 28 SEPT. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) wil half oktober beslissen of Rusland een volgende tranche krijgt van een leningenpakket ter grootte van 22,6 miljard dollar. Dit heeft de president van het IMF, de Fransman Camdessus, zaterdag in Wenen aangekondigd na overleg met de ministers van Financiën van de Europese Unie.

Hij zei dat een delegatie half oktober in Moskou wil kijken of de Russische regering een beleid gaat voeren dat voldoet aan de eisen van het IMF.

Camdessus waarschuwde Rusland geen toevlucht te zoeken tot het drukken van geld als middel om banken te redden. Volgens hem valt slechts een oplossing voor de Russische financiële problemen te vinden als Rusland bereid is tot dialoog met de internationale schuldeisers.

De voorzitter van de Europese Commissie, Santer, en de voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de EU, de Oostenrijker Edlinger, herhaalden dat de EU voorlopig niet bereid is extra noodhulp aan Rusland te geven.

De EU wil het huidige hulpprogramma voor Rusland (Tacis) aanpassen, zodat het speciaal gebruikt kan worden voor steun aan hervorming van het banksysteem en verbetering van de Russische belastinginning. Tacis bedraagt ongeveer driehonderd miljoen gulden per jaar.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU verklaarden twee weken geleden dat het IMF bij de overweging van noodhulp voor Rusland te weinig rekening houdt met sociale aspecten. Minister Zalm zei dat het “eens maar nooit weer” geweest is dat de ministers van Buitenlandse Zaken zich hebben bemoeid met technische details van noodhulp door het IMF. Volgens hem moeten zijn collega's van Buitenlandse Zaken dit aan de ministers van Financiën overlaten, omdat zij “er geen verstand van hebben”.

Hij ontkende overigens dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, zijn VVD-partijgenoot Van Aartsen, twee weken geleden met de verklaring van de EU-ministers heeft ingestemd.