Hoger salaris, kleinere klas; Trend: scholen lokken leraren met extraatjes

UTRECHT, 28 SEPT. Basis- en middelbare scholen proberen steeds vaker nieuwe leraren te lokken met extraatjes zoals een hogere reiskostenvergoeding, een kleinere klas of zelfs een hoger salaris. Het is het antwoord van de scholen op het groeiende lerarentekort.

Dat zegt CAO-onderhandelaar T. Rolvink van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De afgelopen paar dagen heeft de vakbond zo'n vijftien telefoontjes gekregen van leraren die melden dat hun school bonussen aanbiedt, naar aanleiding van berichten over het lerarentekort. In het jaar 2002 zullen er in totaal naar schatting van de AOb 42.000 te weinig leraren zijn.

Rolvink begrijpt wel dat scholen van alles proberen om leraren te werven, maar hij vindt het onverstandig: “Je krijgt zo scheve ogen binnen een schoolorganisatie. Collega's die al jaren hetzelfde werk doen, horen van de bonus voor een nieuwe leerkracht en vragen zich af waarom zíj dat niet krijgen', aldus Rolvink.

Bij de CAO-onderhandelingen met minister Hermans (Onderwijs) voor leraren, die half oktober beginnen, zal Rolvink “de bonussen in het achterhoofd houden. Kennelijk is er ruimte voor extraatjes, dus moeten alle leraren ervan kunnen profiteren”.

Oorzaken voor het groeiende lerarentekort zijn de vergrijzing binnen het lerarenkorps, het toenemend aantal leerlingen door de kleine babyboom van de afgelopen paar jaar en de klassenverkleining, die meer klassen tot gevolg heeft. Daarnaast vinden veel schoolverlaters het beroep van leraar niet aantrekkelijk door het relatief lage salaris en zware arbeidsomstandigheden.

Jaarlijks melden zich minder studenten voor de lerarenopleiding voor middelbare scholen.