Hof ziet geen bezwaar in trainen politie-getuigen

AMSTERDAM, 28 SEPT. Het Amsterdamse gerechtshof ondersteunt voorlopig de trainingen die het openbaar ministerie Haarlem en het Kernteam Randstad Noord (KTR) hebben georganiseerd voor politiemensen die als getuige waren opgeroepen in het hoger beroep tegen de vermeende drugsbaas Etienne U. Het hof zal dan ook nog niet overgaan tot het niet ontvankelijk verklaren van het OM. Wel volgt nog nader onderzoek naar de getuigentrainingen, aldus president J. Vermeulen. “Alle feiten blijven in de weegschaal liggen.”

Het hof gaat er echter voorlopig vanuit dat deze trainingen de bedoeling hadden om stress weg te nemen, het gedrag tijdens de zitting te verbeteren en om de dossierkennis van de betrokken politiemensen op te frissen, zoals politiepsycholoog F. Verhoef vorige week voor het hof verklaarde.

Het hof vindt het trainen van het politiemensen in het algemeen “niet laakbaar”, maar is wel van mening dat de getuigentrainingen in dit geval “onverstandig” zijn geweest, omdat hierdoor de indruk is ontstaan dat het OM de getuigen heeft willen beïnvloeden. Het feit dat bij de training de processen verbaal van eerdere verklaringen zijn gebruikt en ook de aanwezigheid van andere politiemensen tijdens de sessies heeft deze indruk versterkt , aldus president Vermeulen. “Dit levert een driedubbele onderstreping van het woord onverstandig op.”

Het hof is echter van oordeel dat tot nu toe niet is komen vast te staan dat van een “wezenlijke beïnvloeding” sprake is geweest. Het hof vindt dan ook niet dat het belang van de verdediging door de trainingen is geschaad, zoals de advocaten van U. en vier medeverdachten aanvoeren. Dat geldt ook voor twee reizen van functionarissen van het KTR en het OM naar de VS, om vier andere getuigen ter voorbereiding van het hoger beroep opnieuw te horen. De verdediging en procureur-generaal P. Brilman waren hiervan niet van de op de hoogte gesteld. Volgens het hof is evenmin komen vast te staan dat officier van jusititie F. Verstraelen meineed pleegde toen hij verklaarde dat hij niet wist wie er in de VS zou worden gehoord. Volgens het hof is Verstraelen zozeer gefixeerd op een veroordeling van U. dat er een “vernauwing van het bewustzijn” is opgetreden.