...HET IS ALLEMAAL OPENBAAR...

Dat bewindslieden de introductiedossiers lezen, staat buiten kijf. “Reken maar, ze zijn als de dood voor lijken in de kast”, zegt een betrokken ambtenaar. Zo'n lijk was er bijvoorbeeld voor minister Hermans (Onderwijs).

Op pagina 2 van het overdrachtsdossier melden zijn ambtenaren droog een tekort van enkele honderden miljoenen guldens voor het plan om het gebruik van computers op de basisschool te bevorderen. “Gezien de verwachtingen die eerder gewekt zijn, zou dit in het onderwijsveld teleurstelling tot gevolg kunnen hebben”, staat er. Lijk en teleurstelling hebben inmiddels de krant gehaald. Dat geldt nog niet voor wat Verkeer en Waterstaat meldt onder het hoofdje 'crisismanagement'. “Met de slagvaardigheid van het ministerie is het momenteel nog niet optimaal gesteld. Bestaande crisisregelingen sluiten niet op elkaar aan”.

Behalve de bewindslieden leest bijna niemand de overdrachtsdossiers. Vroeger waren ze vertrouwelijk, tot deze krant in de jaren tachtig met een WOB-procedure openbaarmaking afdwong. Sindsdien hanteren de meeste ministeries de regel van 'passieve openbaarmaking'. Wie de dossiers schriftelijk opvraagt krijgt ze, maar aan het bestaan ervan wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Een uitzondering is Financiën, dat zijn multoband met informatie ook gebruikt om nieuwe ambtenaren wegwijs te maken. Navraag leert dat de afgelopen weken noch de media, noch Kamerleden, noch andere ministeries belangstelling hebben getoond. En dat is misschien maar beter ook. De ambtenaren van Economische Zaken zouden in het dossier van Sociale Zaken kunnen lezen dat de relaties met hen als “gevoelig” worden omschreven. Parlementair journalisten zouden zich gepasseerd kunnen voelen als hun naam niet voorkomt in het lijstje 'belangrijkste perscontacten'. Kamerleden zouden bezwaar kunnen maken tegen de omschrijving van de Algemene Beschouwingen als “de meest lange zit voor u”. En de staf van premier Kok zou kunnen struikelen over de uitleg over de werking van de ministerraad: “De vergaderstukken dienen 10 dagen van tevoren aangeleverd te worden, maar daar wordt (ook door SZW) nogal eens de hand mee gelicht.” Of moeten we juist zeggen: het Internet op met die dossiers!? Redactie: Hans Nijenhuis