Haasse schenkt museum archief

DEN HAAG, 28 SEPT. Schrijfster Hella Haasse, die begin dit jaar haar tachtigste verjaardag vierde, heeft haar literaire archief geschonken aan het Letterkundig Museum in Den Haag. Een deel van de collectie, die vijftig jaar auteurschap omspant, was al in het bezit van het museum.

Tot de archiefstukken behoren mappen met aantekeningen voor Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter (1979) en documentatie waaruit Haasse putte bij het schrijven van Heren van de thee (1992). Verder bewaarde de schijfster onder meer teksten van lezingen en colleges die zij in de loop der jaren hield en contracten met buitenlandse uitgevers voor vertalingen van haar werk. Ook de stukken van het proces dat zij voerde tegen de Amerikaanse uitgeverij Academy Chicago Publishers, over de vertaling van de historische roman Het woud der verwachting (1949), zijn bewaard gebleven. (ANP)