EU: snel fiscaal akkoord over rente

WENEN, 28 SEPT. De ministers van Financiën van de Europese Unie willen in juni 1999 principiële overeenstemming bereiken over harmonisering van belasting op rente over spaartegoeden. Tijdens informeel overleg in Wenen spraken ze dit weekeinde ook af dat invoering van zo'n uniform systeem in de EU een overeenkomst met Zwitserland vergt. Anders kan kapitaalvlucht naar dat land ontstaan.

Minister Zalm zei na afloop van het overleg dat Nederland, Zweden en Denemarken hebben geëist dat landen die de zogeheten bronbelasting invoeren een deel van de opbrengst afstaan aan landen die banken alleen verplichten de belastingdienst te informeren over rentebetalingen, zoals Nederland. Dat kan volgens Zalm het verlies aan belastinginkomsten compenseren als gevolg van de overbrenging van Nederlands spaargeld naar landen waar bronbelasting wordt geheven die lager is dan de Nederlandse belasting.

Ondanks hun afspraak verwachten de ministers van Financiën niet dat het snel tot harmonisering van de belasting op rente komt. De Luxemburgse minister Goebbels zei dat zijn land er niet van wil weten zolang de EU geen einde maakt aan lage belastingen die landen als Nederland, België en Ierland aan ondernemingen opleggen om buitenlands kapitaal te kunnen aantrekken. Luxemburg stelt bovendien als voorwaarde dat een eventuele bronbelasting ook op de Kanaaleilanden wordt geheven. Groot-Brittannië heeft tot nu toe de fiscale uitzonderingspositie van de Kanaaleilanden niet willen aantasten.

De ministers van Financiën van de EU hebben ingestemd met de aanvraag van Denemarken en Griekenland om hun munten te koppelen aan de euro. De opname van deze munten in een Europees Monetair Stelsel II gebeurt met ingang van 1 januari volgend jaar.