Doelen onverenigbaar; VVD en D66 botsen over Schiphol

DEN HAAG, 28 SEPT. De coalitie van Paars II stevent af op een frontale botsing over Schiphol. D66 wil vasthouden aan maximaal 12.000 woningen die last hebben van vliegtuiglawaai; de VVD wil de toegezegde jaarlijkse groei van Schiphol met 20.000 vluchten tot het jaar 2003 niet laten vallen.

Vorige week bleek dat beide doelstellingen - 5 x 20.000 vluchten erbij en slechts 12.000 geluidsgehinderde woningen - niet met elkaar zijn te verenigen. Het kabinet en de Tweede Kamer hadden zich eerder dit jaar bij de besluitvorming hieromtrent gebaseerd op cijfers die niet klopten. De verantwoordelijken voor de cijfers, Schiphol zelf en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), gaven elkaar hiervan de schuld.

De derde en grootste coalitiepartner, de PvdA, liet vanmorgen bij monde van fractiespecialist Van Gijzel weten dat ze nog geen standpunt heeft ingenomen over de zaak. “Ik wil eerst de juiste cijfers boven tafel hebben”, aldus Van Gijzel. “Als we weer wat besluiten, moet het zorgvuldig en houdbaar zijn.”

Het D66-Kamerlid Van Walsum zegt dat het aantal van 12.000 geluidsgehinderde woningen erg belangrijk is voor zijn partij. “Eventueel moeten er dan maar minder vluchten worden toegestaan”, stelt hij.

Zijn VVD-collega Te Veldhuis is het met die benadering geheel oneens. Hij zegt dat de grens van 12.000 woningen nooit meer is geweest dan een “inspanningsverplichting”. De enige wettige grens is die van 15.100 woningen, zoals die in de Planologische Kernbeslissing van 1995 is vastgelegd. Aan de aantallen vluchten op Schiphol wil hij in geen geval tornen. “Als het aantal vluchten wordt verminderd, betekent dat feitelijk dat Schiphol aan het eind van het jaar op slot gaat”, aldus Te veldhuis. “Daartoe is de VVD helemaal niet bereid.” De VVD kan daarbij op steun rekenen van het CDA, dat daar evenmin voor voelt.

GroenLinks maar ook de PvdA eisen in het bijzonder opheldering van de voormalige minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma, die inmiddels is doorgeschoven naar Economische Zaken. Ze willen weten van haar weten hoe het kwam dat het kabinet en de Kamer zich op rammelende cijfers baseerden. GroenLinks-fractieleider Rosenmöller overweegt zelfs een parlementair onderzoek aan te vragen over de verwarrende cijfers waarmee de Kamer in de Schiphol-kwestie steeds wordt geconfronteerd. Van Gijzel zegt altijd al argwaan te hebben gehad over de cijfers van begin dit jaar waaruit bleek dat de dubbele doelstelling viel te verwezenlijken. Volgens hem moet er nog eens grondig worden gekeken of de grens van 15.100 woningen die last van geluidshinder van Schiphol ondervinden zelfs wel valt te handhaven bij een groei met in totaal 100.000 nieuwe vluchten tot het jaar 2003.