Balkanlanden willen eigen vredesmacht

SKOPJE, 28 SEPT. Zeven landen in Zuid- en Zuidoost-Europa hebben zaterdag besloten tot de vorming van een gezamenlijke vredesmacht als symbool van hun samenwerking.

De ministers van Defensie van Albanië, Bulgarije, Griekenland, Italië, Macedonië, Roemenië en Turkije ondertekenden zaterdag in de Macedonische hoofdstad Skopje een overeenkomst voor de vorming van een 'Multinationale Vredesmacht voor Zuidoost-Europa', die drie- tot vierduizend militairen moet tellen. De ondertekening werd ook bijgewoond door de ministers van Defensie van de Verenigde Staten en Slovenië, die als waarnemers optraden. Hun landen zullen geen militairen voor de vredesmacht leveren, maar wel nauw bij het initiatief betrokken blijven. Slovenië heeft laten weten niet in staat te zijn militairen voor de vredesmacht te leveren.

De zeven landen hebben afgesproken dat de vredesmacht nooit voor offensieve acties zal mogen worden gebruikt en alleen voor vredebewarende en humanitaire taken wordt ingezet. Waar het hoofdkwartier van de organisatie wordt gevestigd is nog niet duidelijk. Vooralsnog wordt gedacht aan het Bulgaarse Plovdiv. Het hoofdkwartier zou periodiek moeten rouleren.

Bij de ondertekening werd aangetekend dat de zeven betrokken landen in het verleden nooit hebben samengewerkt. Met name de deelname van zowel de Grieken als de Turken - historische aartsvijanden - is in Skopje luid toegejuicht.

Maar dat geldt ook voor de samenwerking van andere landen die veel en vaak met elkaar hebben gerivaliseerd, zoals de Macedoniërs en de Grieken (die de naam van het buurland Macedonië nog altijd niet erkennen), de Albanezen en de Grieken en de Macedoniërs en de Albanezen.

(Reuters)