Universiteiten

Met grote instemming heb ik het artikel van de VVD-ers Klaas Groenveld en Patrick van Schie gelezen 'Markt bedreigt wetenschap'(NRC Handelsblad, 23 september).

Nu de universiteiten steeds meer bestuurd worden door mensen die zelf nooit wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan of college hebben gegeven en nu de politiek dit met welgevallen lijkt gade te slaan, is hun pleidooi voor kleinere, hoogwaardige universiteiten een verademing. Rest nog slechts de instemming van Paars II. Gezien de bezuinigingsvoorstellen op het wetenschappelijk onderwijs is daarvan weinig te verwachten. Maar eindelijk wordt ondernemers die de universiteit tot een opleidingsschool voor het bedrijfsleven willen omvormen, de voet dwars gezet. Nog wel door een wetenschappelijk instituut van een partij waartoe veel ondernemers zich aangetrokken voelen. Een hoopvol begin.

    • Prof.Dr. G. Manenschijn