Stellingen

Het leven is hard, maar de voorkant van een trein is harder. P.H. DIJK Rijksuniversiteit Groningen

Dat er bij misdrijven als vanzelf naar verzachtende omstandigheden en mogelijke ontoerekeningsvatbaarheid wordt gezocht, getuigt van een naïef vertrouwen in de goedheid van de mens. P.J.H. HINSSEN Erasmus Universiteit Rotterdam

Wie chaos vindt, heeft structuur gezocht. G. ALBERTS Universiteit van Amsterdam

Teneinde het overleg tussen de verschillende religieuze bewegingen in Nederland te stimuleren is het aanbevelenswaardig iedere maand een lid van het koninklijk huis in het huwelijk te laten treden. A.C.D.ERTSEN Universiteit Utrecht

Mannen stofzuigen alleen als het nodig is. En dat heet dan lui. A.J.M. DE CRAEN Universiteit van Amsterdam

Veel mensen die zeggen dat ze hard werken, bedoelen dat ze laat thuiskomen. S.O. DE VRIES Rijksuniversiteit Groningen

Het werkwoord verpieteren-verpieterde-verpieterd geeft een bijzondere dimensie aan mijn kookkunsten. PIETER MUSTERS Universiteit van Amsterdam

Vooral in de trein betreurt men het af en toe dat de evolutie de mens niet naast afsluitbare ogen ook met afsluitbare oren heeft toegerust. S.N. BOON Rijksuniversiteit Groningen

Het is niet te hopen dat terroristische organisaties het onderscheid van de Belastingdienst tussen voorlopige en definitieve aanslagen overnemen. V. VAN KOMMER Rijksuniversiteit Leiden

Aangezien het bevreemding wekt op Bevrijdingsdag telkens het woord BEZET op straat te lezen zou het verkopers voor Koninginnedag verboden moeten worden om tape of verf te gebruiken. W. VAN EERDE Universiteit van Amsterdam

Hoe ver van te voren je ook met het maken ervan begint, de sheets voor een lezing zijn altijd op het laatste moment af. N. MAURITS Rijksuniversiteit Groningen