STAAROPERATIE AAN TWEEDE OOG HEEFT MEER ZIN DAN GEDACHT

Engelse oogartsen hebben aangetoond dat het verhelpen van staar (lenstroebeling) aan twee ogen in plaats van aan een oog het gezichtsvermogen sterk verbetert. Deze bevinding gaat in tegen de vaak geopperde mening dat een staaroperatie aan twee ogen niet echt nodig is omdat de patiënt door de operatie aan één oog al voldoende is geholpen en de tweede ingreep de kosten van de gezondheidszorg nodeloos opdrijft.

Lenstroebeling heeft velerlei oorzaken, maar fel licht, zowel in het infrarood (glasblazers) als ultraviolet (hooggebergtebewoners), is een hoofdoorzaak. Staar is de grootste oorzaak van blindheid. De frequentie neemt toe met de leeftijd. Meestal vertroebelen de lenzen van beide ogen niet gelijktijdig in dezelfde mate. De twee operaties zijn meestal niet kort na elkaar nodig.

In Bristol werden ruim 200 patiënten die een eerste staaroperatie hadden ondergaan in twee groepen onderverdeeld (The Lancet, 9 sept). Een groep werd enkele weken na de eerste operatie aan het tweede oog geholpen en de andere groep pas na een wachttijd van vele maanden. Dat verschafte de onderzoekers een mogelijkheid van vergelijking.

Gemeten op acht criteria vertoonden de aan beide ogen geopereerde staarlijders zowel objectief (meting) als subjectief (vragenlijst) een significante verbetering bij het kijken met twee ogen. Of het nu lezen, waarnemen op afstand, of deelname aan activiteiten betrof, de eenzijdig geholpen groep was fors in het nadeel. De eenzijdig behandelden uitten ook veel meer klachten over hun gezichtsvermogen dan de mensen die al aan twee ogen waren geopereerd. De conclusie van de onderzoekers in Bristol is dat er vaker dan bezuinigers beweren een indicatie bestaat voor staarchirurgie aan het tweede oog.

    • Pieter Bol