Sluiting drie opleidingen predikanten; Gezamenlijke kerksynode:

ROTTERDAM, 26 SEPT. De helft van de zes predikantenopleidingen in Nederland wordt opgeheven. De opleidingen, die kampen met een tekort aan studenten en docenten, moeten zo doelmatiger worden. Dit is de aanbeveling van de gezamenlijke synode van de drie 'Samen op weg-kerken'.

De hervormde theologische faculteiten van de Rijksuniversiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam worden opgeheven. De Theologische Universiteit Kampen en de theologische faculteit van de Vrije Universiteit - beide gereformeerd - moeten opgaan in een nieuwe protestantse theologische universiteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, die zal worden bestuurd door de Verenigde Protestantse Kerk. De opleidingen aan de universiteiten van Groningen en Utrecht mogen in de oude vorm blijven bestaan.

In 1997 concludeerde prof.dr. R. van den Broek, voorzitter van de visitatiecommissie godgeleerdheid, dat er te veel theologische opleidingen waren. Hij adviseerde toenmalig minister van Onderwijs Ritzen het aantal opleidingen te halveren. Het was niet de eerste keer dat er een negatief oordeel werd geveld: in 1992 had reeds een visitatiecommissie geoordeeld dat de opleidingen steeds minder studenten trokken, veel uitvallers kenden en dat er weinig samenhang was tussen studieprogramma's en vakgroepen.

Het ministerie van Onderwijs wachtte op concrete stappen van de Samen op weg-kerken, een samenwerkingsverband tussen de hervormde, gereformeerde en Lutherse kerk. Pas recent werd besloten spijkers met koppen te slaan. In maart 1998 meldden de gezamenlijke synodebesturen Ritzen te streven naar een vermindering van het aantal opleidingen naar twee of drie. Gisteren brachten ze het concrete plan naar buiten, waarover ze in november definitief zullen beslissen.

Secretaris-generaal dr. B. Plaisier van de Nederlandse Hervormde Kerk noemt het besluit om de hoog aangeschreven Leidse kerkelijke opleiding te sluiten “pijnlijk”. Maar met het oog op de regionale spreiding van de opleidingen moest Groningen overeind blijven. Een Randstedelijke “grachtengordelopleiding” willen de kerken niet, zegt hij.

De Doopsgezinde Broederschap en de Remonstrantse Broederschap bezinnen zich op de toekomstige vestigingsplaats van hun seminaries. Bij beide kerkgenootschappen bestaat veel onduidelijkheid over de nieuw te vormen protestantse theologische universiteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. (ANP)