Rotterdam: asielzoekers in huurhuizen; Geen plek meer in centra

DEN HAAG, 26 SEPT. De gemeente Rotterdam overweegt circa duizend asielzoekers en mensen met een verblijfsvergunning onder te brengen in driehonderd huurwoningen. Deze opvangwijze is nieuw in Nederland.

Wethouder H. Meijer (Grote Stedenbeleid en Volkshuisvesting) is voorstander van het plan. Het college van burgemeester en wethouders moet zich nog over de kwestie buigen.

De asielzoekers zullen niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, maar onder die van het rijk. Mensen met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders, vallen wel onder de gemeenten. Het asielzoekerscentrum in Rotterdam zal als administratiekantoor gaan fungeren, waar de asielzoekers zich moeten melden, hun zakgeld moeten ophalen en waar ze terecht kunnen met problemen.

Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) is de drijvende kracht achter het plan. De organisatie kampt op dit moment met een groot tekort aan opvangplaatsen, mede door de onverwacht grote toestroom van vluchtelingen. Zo ging het kabinet enkele maanden geleden nog uit van 40.000 asielzoekers gedurende dit jaar, maar inmiddels rekent het op 48.000 vluchtelingen.

De asielzoekers zullen wel enige tijd in het opvangcentrum in Rotterdam verblijven voordat ze kunnen verhuizen naar een huurwoning, aldus directeur H. Smitstra van het Rotterdamse opvangcentrum. In het centrum leren de asielzoekers eerst de beginselen van de Nederlandse taal en worden ze medisch gecontroleerd, bijvoorbeeld op tbc. Daarna kunnen ze verhuizen.

Staatssecretaris Cohen (Justitie) waarschuwde eerder deze week dat “de nood in de opvang hoog” is. Hij zei “onorthodoxe middelen” niet uit te sluiten. Hij zal volgende week in de ministerraad een 'pakket maatregelen' presenteren.

Bij de formatie heeft het kabinet besloten meer een beroep te zullen doen op de zelfredzaamheid van asielzoekers. In een aantal gemeenten voert het COA al experimenten uit waarbij asielzoekers zelf onderdak bij familieleden of kennissen regelen.

Deze opvang is volgens het COA goedkoper dan die in een opvangcentrum: 15.000 gulden tegen 30.000 gulden per jaar. Maar de experimenten stuiten op kritiek van onder meer de gemeenten, advocaten en hulporganisaties.

Driekwart van de Nederlanders vindt de komst van asielzoekers en immigranten naar Nederland overigens een slechte ontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Nipo onder ruim 1.400 Nederlanders. In 1995 noemde 55 procent van hen dit nog een slechte ontwikkeling, in 1993 was dat 50 procent.

In 1995 noemde 13 procent immigratie naar Nederland een goede ontwikkeling; nu is dat nog maar 4 procent.

    • Yaël Vinckx