Oostenrijkse neutraliteit

WENEN, 26 SEPT. Oostenrijk heeft geweigerd Franse militairen doorgang te verlenen op weg naar militaire manoeuvres in Slowakije. Volgens het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken is het land officieel nog steeds neutraal, waardoor het niet is toegestaan dat buitenlandse troepen en wapens zich op Oostenrijks grondgebied bevinden. De Fransen wilden op 23 oktober troepen, tanks en militaire voertuigen door Oostenrijk laten rijden. Slowakije heeft het Franse leger militaire terreinen aangeboden voor de oefeningen.